Академия „Миротворци“

За образование без агресия!
За проекта

Академия „Миротворци“

Академия Миротворци е проект на Институт „Итера“.

В рамките на проекта обучаваме деца, ученици, студенти и предагогически специалисти в специализирани умения за ефективна комуникация и разрешаване на конфликти. Създаваме мрежа от Миротворци чрез изграждане центрове по медиация в образователните институции в България- детски градини, училища и университети.

Ние вярваме, че медиацията има едно голямо, много значимо предимство- и то е ориентиране от виновния към промяна в системата.

Осъществяваме системна промяна в образованието, като изграждаме умения за ефективна комуникация и работещ алгоритъм за управление на конфликти. Вярваме, че това ще доведе до видима и значима за обществото ни промяна.

Уменията на медиатора са умения на съвременният лидер- ефективната комуникация, управлението на конфликти и воденето на преговори. Придобиването на тези умения в ранна възраст става част от изграждането на личността. Личност, която започва да комуникира с другите по различен начин- разбирайки отсрещния, търсейки причините за дадена реакция. А това променя общуването като цяло и този модел на поведение се пренася – в семейството, в класа, в училище, в университета, в приятелския кръг.

Мечтаем си образователните институции в България да създават условия за изграждане на емоционално интелигентни и хармонични личности, чиято енергия е насочена в посока да развиват своя потенциал. Вярваме, че агресията е един от основните въпроси за решаване днес и подходът би следвало да бъде мащабно приложено решение с ясен и тестван алгоритъм, който да съдържа всички аспекти на развите на проблема- предвиждайки не само действия, свързани с последствията, но и ясни отговори на въпроса „Какво да направим, за да не се стига до там?“

Решението, обаче, е важно да бъде приложено на всички нива, защото децата, учениците, студентите и всички педагогически специалисти са много важна и незаменима част от микроклимата в образованието. След семейната среда, именно учителите са онзи важен пример, в който се оглеждат децата ни и който има съществено влияние над тях като формиращи се личности.

И да, ние вярваме, че „Aкадемия Миротворци“ е едно такова решение.

 

И така, един по един променяйки своя собствен микро свят, миркоклимата в детската градина, училище и университета променяме и обществото ни.

Ние вярваме, че може да се постигне мир чрез образование. Всичко което правим е с ясна практическа насоченост. Преминавайки през обученията ни, децата, учениците, студентите и учителите излизат с реални умения да се справят с конфликти в средата си.

Започнахме с 20 пилотни училища на територията на област Варна. Обучихме близо 150 деца – миротворци и близо 100 педагогически специалисти.

Съвместно с Икономически университет- Варна създадохме първият университетски център по медиация в България.

През 2021 г. за първи път в България въведохме медиацията и в детската градина.

Създадохме собствена процедура за създаване и функциониране на центровете по медиация. Успяхме да изградим работеща еко система за ефективно управление на конфликти.

Ето защо срещнахме подкрепата на много образователни институции, които припознаха решението ни като ефективно и реално променящо средата.

Вярваме, че изграждайки мрежа от Миротворци на територията на цяла България, ще се случи онази качествена и системна промяна в образованието, която ще повлияе пряко на тенденциите за повишаваща се агресия в обществото ни като цяло.

За да се изгради култура на мира, светът се нуждае от емоционално интелигентни личности и именно детската градина, училището, университета са най-подходящото място те да бъдат създадени.

Академия Миротворци- За образование без агресия!

Създателите

Ние сме Лили и Вени и сме създатели на Проекта „Академия Миротворци“.
Ние вярваме, че за да изградим култура на мира и уважението, светът се нуждае от емоционално интелигентни личности и именно училището е най-подходящото място те да бъдат създадени.

Лили е юрист. Още като студент правото я среща с медиацията, която се превръща в нейно призвание. Днес като медиатор помага за разрешаването на юридически спорове. Обучава и сертифицира други специалисти в медиация и преговори.

Вени е психотерапевт. В медиацията открива ценен инструмент, с който да надгради работата си с деца и семейства в риск. Обучава деца и възрастни в медиаторски техники и емоционална интелигентност

Еко система

За управление на конфликтите в образованието /детска градина, училище, университет/

Подготовка

Приемане на процедурата, изготвена от Институт „Итера" във вътрешния правилник на образователната институция

Ръководство / Директор / Ректор

Преминаване през сертифициращо обучение за медиатори на представител на ръководството на образователната институция

Педагогически специалисти/ Преподаватели

Преминаване през сертифициращо обучение за медиатори на педагогически специалисти/ преподаватели

Деца/ Ученици/ Студенти

Обучение на деца/ ученици/ студенти в основни медиаторски техники

Координатори

Обучение на координатори, които ще управляват центровете по медиация в образователните институции

Сертифицирано учебно заведение

Преминавайки през 5-те етапа за създаване на център по медиация, образователната институция ще бъде сертифицирана и ще има работещ център по медиация.

Нашето решение

Изграждане на мрежа от миротворци чрез създаване на центрове по медиация
в детските градини, училищата и университетите в България

Статистика

Статистиката за АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩАТА е предоставена от ресорният министър на образованието и науката в отговор на отправен въпрос от депутат относно нарастването на насилието сред децата и проявата на повишената агресия към учители.

0
СЛУЧАИ НА АГРЕСИЯ В УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.
0
СЛУЧАИ НА АГРЕСИЯ В УЧЕБНАТА 2016/2017 Г.
0
СЛУЧАИ НА АГРЕСИЯ В УЧЕБНАТА 2017/2018 Г.

Партньори/Спонсори

Mоже да подкрепите дейността на Академия Миротворци по няколко начина: като станете спонсор/ партньор на учебна програма/събитие, като направите дарение или като станете медиа партньор на наши проекти и инициативи.
Благодарим ви!

Медиа партньори

Нашите медийни партньори работят съвместно с нас, като използват своите канали за реклама и популяризиране на нашите проекти и събития.

Партньори

Партньор може да бъде фирма или доставчик на услуги, които допринасят към дейността на Институт Итера, използвайки специфичните възможности и активи на организацията си.

Спонсори

Станете наш спонсор, за да постигнете силен и измерим социален ефект по финансово ефективен начин.