Видео галерия

Отец Михаил Манев- първият сертифициран за медиатор свещеник в България говори за медиацията.

Търговски спор- Решение чрез медиация

Медиация при търговски спорове

Медиация при семейни спорове