Skip to content

Издателство

Издателство „Итера“ е специализирано в издаването на книги и наръчници в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективната комуникация.

В нашата работа ние се водим от следните принципи:

очаквайте скоро

очаквайте скоро

очаквайте скоро

очаквайте скоро