Skip to content

Индивидуални консултации

ПРОФЕСИОНАЛНА ИНДИВИДУАЛНА СУПЕРВИЗИЯ

Индивидуалната супервизия е насочена към практикуващи медиатори, като се разглеждат конкретни случаи от тяхната практика.

Ключовата полза от супервизиите е възможност за разглеждане на различни подходи и интервенции за работа по случая, работа по конкретни заявки на различните етапи на процедурата и преработка на субективните преживявания на медиатора/ите.

Супервизията се извършва по предварителна заявка на медиатора/ център по медиация, като предварително се уточняват базови въпроси, свързани с темата на супервизията, специфика на процедурата (напр. семейна медиация) и предпочитания за супервизор.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПОВА СУПЕРВИЗИЯ

Груповата супервизия е насочена към практикуващи медиатори/ центрове по медиация, като се разглеждат конкретни случаи или въпрос от практиката на един от участниците в групата.

При този тип супервизии, груповата динамика е допълнителен ценен ресурс, който дава възможност за допълнителна професионална подкрепа от останалите участници, споделяне на общи преживявания и въпроси, както и среща с различни подходи за справяне в сходни ситуации.

Супервизията се извършва по предварителна заявка на медиатора / център по медиация, като предварително се уточняват базови въпроси, свързани с темата на супервизията, специфика на процедурата (напр. семейна медиация) и предпочитания за супервизор.

ИНДИВИДУАЛНА КОНСУЛТАЦИЯ ПРИ ПРЕГОВОРИ

Преди да влезете в бизнес среща или среща, на която ви предстои да договаряте важни за вас неща е важно първо да определите за себе си или бизнеса си най-добрите алтернативи и да приоритизирате най-важните цели, които бихте искали да постигнете. Важно е да бъде изграден базов план и стратегия при преговорите.

За всичко това, можете да получите професионално съдействие от нашите експерти, изцяло съобразен със спецификата на сферата и желаните резултати.