Skip to content

Консултантски център

Консултантски център „Итера“ е част от организационната структура на Институт „Итера“.

Ние имаме 15 годишен опит в областта на правното консултиране и съдействие при воденето на преговори.

Осъществяваме представителство на територията на цялата страна. Екипът ни обединява юристи и адвокати в различни области на квалификация.

Услугите, които предлагаме са основно в областта на корпоративното консултиране.

Предлагаме възможност за извънсъдебно разрешаване на спорове от правоспособни медиатори- Институт „Итера“ е една от най-големите организации за обучение на медиатори в България.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Облигационно /Договорно/ право

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Търговско и корпоративно право

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Съдействие при сключване на сделки с недвижими имоти

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Административно право

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Вещно право

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Събиране на вземания

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Принудително изпълнение

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Консултиране и представителство в преговори, медиация, арбитраж и съд

В консултантски център “Итера” ние работим като лични консултанти, като ви подпомагаме при преговори, медиация, при арбитражни или съдебни производства.

Въвеждане на медиацията в организацията ви

Ние можем да ви помогнем при създаването на Център за медиация във вашата организация, или за въвеждането на процедурата като иновативен подход за доброволно разрешаване на конфликти.

Платформа „Е-CONSULTANT”

Отчитайки промяната в начина на комуникация и все по-активното навлизане на обществените дейности в дигитална среда, създадохме платформата „Е-consultant”. Тя дава възможност да заявявате услугите, от които имате нужда изцяло онлайн.

Предоставянето на онлайн правни услуги има множество предимства

Как работи платформата?

След като изпратите запитване чрез формата по-долу, ще получите квалифицирана правна помощ в рамките на 48 часа.

Имате възможност да изберете правен консултант, който искате да ви консултира в конкретният случай. Изборът на консултант може да бъде извършен и от нашият координатор, като се отчете спецификата на запитването и квалификацията на юристите в екипа.

Имате право на безплатна първа онлайн консултация за един казус- консултацията може да бъде по електронна поща, телефон или видео разговор /през zoom, viber, skype/.

При необходимост от процесуално представителство пред административни органи или пред съд, получавате пълна отчетност на извършените действия в електронен вид;

Online услуги

Търговски регистър
Защита на бизнес
Договори

Имате нужда от медиатор?
Оставете вашите контакти и ние ще се свържем с вас!