Skip to content

Център за медиация

Център за медиация „Итера“ е част от структурата на Институт „Итера“.

Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Обединяваме правоспособни медиатори с опит в различни области.

Нашата цел е да предоставяме компетентно и качествено съдействие при разрешаване на спорове. Да популяризираме добронамереното и ефективно разрешаване на конфликти чрез медиация. Да изградим култура на общуване, в която хората проявяват толерантност и решават споровете си добронамерено.

Какво правим

Разрешаваме спорове чрез медиация

Популяризираме медиацията като ефективен, бърз и икономичен извънсъдебен способ за разрешаване на спорове

Разрешаваме правни спорове и преодоляваме конфликти посредством други алтернативни способи

Области на компетентност

Търговска медиация

спорове по търговски сделки, между съдружници и съсобственици, по договори за строителство, договори за услуги, наемни и вещни отношения, други

Семейна медиация

Медиация в образованието

Медиация в организацията

Корпоративна медиация

Медиация в здравеопазването

Медиация в публичния сектор

Документи

Нашите медиатори

1-copy-2-300x300

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
-Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ
Kalin.jpg

КАЛИН СТОЯНОВ

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ
Luba.jpg

Любка Стратиева

МЕДИАТОР И ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРЕГОВАРЯЩ