Skip to content

Искане по Регламент ЕС 2016/679

ИСКАНЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРАВА ПО РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

Информация за субекта на данни:

В случай на законово или договорно основание за обработка на данните, не е възможно данните Ви да бъдат изтрити