Skip to content

Медиацията като инструмент за превенция проявите на агресия

6 часа

Времетраене

8

учебни материали

0

видео материали

Не

сертификат

За обучението

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението „Медиацията като инструмент за превенция проявите на агресия“ цели запознаване на участниците с процедурата по медиация- кой я води, кои са основните принципи в медиацията, как протича процедурата, законовите изисквания към процедурата и към медиатора.

Ще бъдат разгледани успешни подходи за преодоляване на бариерите в комуникацията, тест за самоопределяне на собствения доминиращ стил за комуникация, материали към темата и симулирани ситуации. Ще бъде поставен акцент върху WIN – WIN стратегията за разрешаване на конфликти.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТОЗИ КУРС?

Обучението „МЕДИАЦИЯТА КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ПРОЯВИТЕ НА АГРЕСИЯ“ е заявено от публична организация и е затворено за външни заявки.

Обучението е присъствено и онлайн /самоподготовка в дигитална среда чрез платформата за обучения на Институт „Итера“/.

За това обучение не се предвиждат квалификационни кредити.

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвиденият в учебната програма изпит- тест.

СЕРТИФИКАТИ

Всички участници получават удостоверение за участие в обучението.

ЗА ЗАПИСВАНЕ

Чрез попълване на електронната форма в сайта ни;

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

ПРОГРАМА

8 октомври 2021

ПРОГРАМА
Присъствени модули

09.00- 09.30 Въведение

09.30- 10.30 Концепция на медиацията. Предимства на медиацията. Как протича процедурата накратко.

10.30- 11.00 Кафе пауза

11.00- 12.00 Подходи за преодоляване на бариерите в комуникацията. Тест за самоопределяне на собствения доминиращ стил за комуникация.

12.00- 13.00 Обедна почивка

13.00- 14.00 WIN – WIN стратегия за разрешаване на конфликти.

14.00- 15.00 Законови изисквания към процедурата и към медиатора, кои са разликите от другите способи за извънсъдебно разрешаване на спорове.

15.00- 15.30 Заключение

Обучители

1-copy-2-300x300

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
-Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.

Запитване за обучение