Skip to content

Първи стъпки в медиацията

16 часа

Времетраене

5

учебни материали

1

видео материали

Не

сертификат

За обучението

Актуално състояние
Не е записан
Цена
Затворено
Първи стъпки
В момента този курс е затворен

Дата: 3 Декември 2021 г.

За обучението

Обучението „Първи стъпки в медиацията“ цели запознаване на участниците с процедурата по медиация- кой я води, кои са основните принципи в медиацията, как протича процедурата, законовите изисквания към процедурата и към медиатора, кои са разликите от другите способи за извънсъдебно разрешаване на спорове, психологическите аспекти на медиацията в образованието.

Участниците ще бъдат запознати с: Конфликта- същност, причини, етапи; Процедурата по медиация- предимства, етапи, участници, видове; Правна рамка на медиацията в България и в Европа; Как се създават и функционират центрове за медиация в образователните институции.

Ще бъдат включени техники, различни ролеви игри, практики и симулирани ситуации.

Обучението е одобрено от Министъра на образованието, УИН 75270008.

След успешното завършване на обучението, ще бъде издадено  удостоверение за признаване на 1 квалификационен кредит.

Какви знания и умения получавате?

– Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации в сферата на образованието.

– Каква е процедурата за създаване на центрове по медиация в образователните институции.

– Правна уредба на дейността на училищните медиатори.

Ще бъдат включени специализирани техники, различни ролеви игри, практики и симулирани ситуации.

За кого е подходящ този курс?

Обучението е подходящо за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове в образованието.

Предназначено е за специалисти, които все още не са медиатори, но имат интерес към разрешаването на спорове в образователните институции или практикуват в тази сфера- юристи, психолози, терапевти, социални работници, педагогически специалисти: Учители- начален етап, Учители- прогимназиален етап, Учители- гимназиален етап, Директори, Заместник-директори, Ръководител направление ИКТ, Педагогически съветници, Психолози, Възпитатели в общежитие, Логопеди, Ресурсни учители, Корепетитори, Хореографи, Треньори, Учители- предучилищно образование, Учители – целодневна организация.

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвиденият в учебната програма изпит- тест.

Сертификати

Всички участници получават удостоверение за участие в еднодневно обучение „Първи стъпки в медиацията“.

След успешното завършване на обучението, на педагогическите специалисти ще бъде издадено удостоверение за признаване на 1 квалификационен кредит.

Такса за участие

Таксата на цялото обучение е 90 лева и се заплаща по следния начин: При заявяване на обучението /в пет дневен срок/.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

За записване

Чрез попълване на електронната форма в сайта ни;

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

ПРОГРАМА

Обучители

1-copy-2-300x300

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
-Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.