Skip to content

Първи стъпки в медиацията

8 часа

Времетраене

7

учебни материали

0

видео материали

Да

сертификат

За обучението

Обучението „Първи стъпки в медиацията“ цели запознаване на участниците с процедурата по медиация- кой я води, кои са основните принципи в медиацията, как протича процедурата, законовите изисквания към процедурата и към медиатора, кои са разликите от другите способи за извънсъдебно разрешаване на спорове.

В рамките на обучението ще бъде представен модела на Институт „Итера“ за прилагане на медиацията в предучилищното и училищното образование.

Обучението ще се проведе онлайн.

Организирано е за Община Варна, Дирекция „Образование“ и е затворено за заявяване.

ПРОГРАМА

29 октомври 2021

10.00- 10.30 Въведение

10.30- 11.30 Концепция на медиацията. Предимства на медиацията. Как протича процедурата накратко.

11.30- 12.00 Кафе пауза

12.00- 13.00 Академия Миротворци- за училище без агресия. Модел  за прилагане на медиацията в училище.

13.00- 14.00 Обедна почивка

14.00- 15.30 Академия Миротворци- Модел за прилагане на медиацията в предучилищното образование.

15.30- 16.00  Кафе пауза

16.00- 16.50 Законови изисквания към процедурата и към медиатора. Приложение на медиацията в областта на образованието. Приложение в практиката на педагогическия съветник/ психолога.

16.50- 17.00 Заключение

Сертификат

За да получите сертификат за този курс, е необходимо да:

– Участвате в присъствената част на обучението;

– Преминете през всички теми в обучението

– Да решите успешно теста в края на обучението.

Сертификата се издава на български език и може да бъде получен по следният начин: в pdf формат, в профила ви в дигиталната система на Институт „Итера“.

Обучители

1-copy-2-300x300

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
-Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.