Skip to content

Специфика на Online медиацията – практически online тренинг

5 часа

Времетраене

5

учебни материали

0

видео материали

Да

сертификат

За обучението

ЗА ОБУЧЕНИЕТО

Това обучение е практически ориентирано.

Съчетава психологическите аспекти с преговорните и правните в едно.

Подготвя за практическо разрешаване на спорове в online среда и дава подготовка за преодоляване на конфликти с методите на медиацията.

Ще бъдат включени специализирани техники, различни ролеви игри, практики и симулирани ситуации.

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТОЗИ КУРС?

Обучението е подходящо за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на спорове в дигитална среда.

Предназначено е за медиатори, които са преминали сертифициращо обучение.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Таксата на цялото обучение е 49 лева и се заплаща по следния начин: При заявяване на обучението /в пет дневен срок/.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения.

Местата са ограничени поради практическия характер на обучението. При запълване на определения брой места, подалите заявление ще бъдат пренасочвани към следващи дати на обучението.

Zoom среща

ПРОГРАМА

30 октомври 2021

10.00- 10.20 Въведение

10.20- 11.00 Специфики на online медиацията

11.00- 12.00 Симулирана ситуация

12.00- 13.00 Обедна почивка

13.00- 14.00 Симулирана ситуация

14.00- 15.00 Симулирана ситуация

15.00- 15.30 Заключение

Сертификат

Всички участници получават удостоверение за участие в обучението “Специфика на Online медиацията – практически online тренинг“.

Обучители

1-copy-2-300x300

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
-Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.