Skip to content

Семейна медиация – специализирано обучение

32 часа

Времетраене

11

учебни материали

0

видео материали

Не

сертификат

За обучението

Дати: 4 и 6 Февруару /присъствено online/

Онлайн подготовка: 8 акад. часа

/през дигиталната ни система за онлайн обучения/

Какво представлява обучението?

Обучението подготвя за практическо разрешаване на спорове, свързани със семейните отношения и договаряне на последиците при прекратяването им- свързани с децата, и имуществото.

Съчетава психологическите, комуникативни, правни и преговорни аспекти в едно.

То е със силна практическа насоченост и дава подготовка за преодоляване на семейни конфликти с методите на медиацията.

За кого е подходящ този курс?

Обучението е подходящо за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на семейни спорове.

Предназначено е както за медиатори, които са преминали сертифициращо обучение, така и за специалисти, които все още не са медиатори, но имат интерес към разрешаването на семейни спорове или практикуват в тази сфера- юристи, психолози, терапевти, социални работници, педагогически специалисти и други консултанти.

Удостоверения и Сертификати

Всички участници получават удостоверение за участие в специализирано обучение по семейна медиация.

Удостоверение за завършено специализирано надграждащо обучение по семейна медиация съгласно Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията получават участниците, които:

– Са сертифицирани медиатори;

– Преминали са успешно обучението по семейна медиация. 

Съгласно Наредбата за успешното преминаване на обучението е необходимо участието на пълното обучение, и полагането на изпит, който се състои от тест и симулирана медиация.

Такса за участие

Таксата на цялото обучение е 290 лева и се заплаща по следния начин: При заявяване на обучението /в пет дневен срок/.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

ПРОГРАМА

Обучители

1-copy-2-300x300

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
-Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.