Skip to content

Сертифициращо обучение за медиатори/ 01.22

60 часа

Времетраене

30

учебни материали

3

видео материали

Да

сертификат

За обучението

Дати: 22, 23 Януари/ 5, 6 Февруари

Онлайн подготовка: 18 акад. часа /през дигиталната ни система за онлайн обучения/

Какво представлява обучението?

Този курс представлява практическо обучение за медиатори. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната ни практика от процедури по медиация и обучения по медиация в България през последните 14 години.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация. Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Програмата на сертифициращото обучение за медиатори е одобрена със заповед N РД 09-327 на Зам.-министъра на образованието и науката, УИН 75270001.

Брой кредити: 3

За кого е подходящ този курс?

Обучението е полезно за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на: воденето на преговори, управлението на конфликти, ефективната комуникация и разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, брокери на недвижими имоти, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинговия, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи, педагогически специалисти и други.

Какви знания и умения получавате?

– Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации;

– Да водите преговори професионално;

– Основните комуникативни умения и медиаторски техники;

– Да управлявате своето поведение, като медиатор;

– Да се справяте с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;

– Да управлявате и довеждате до успешен завършек процедурата по медиация;

Какво е необходимо, за да завършите успешно обучението?

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмени тестове, практически изпит и интервю, съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че нямате възможност да присъствате на повече от 5 учебни дни за цялото обучение, можете да ни уведомите, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

Удостоверения и Сертификати

След успешното завършване на обучението, вие придобивате правоспособност за вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, по Ваше желание може да Ви бъде издадено удостоверение за участие в курса с отбелязан брой на часовете присъствие, което не дава правоспособност на медиатор.

В случай че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

Такса за участие

Таксата на цялото обучение е 660 лева и се заплаща по следния начин:

– При заявяване на обучението /в пет дневен срок/ – 200 лв;
– Остатъка от дължимата такса – не по-късно от 10 дни преди началото на заявеното обучение.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

ОТСТЪПКИ:

При заплащане на сумата 30 дни преди обучението- 10 %.

За повече от 1 представител на организация и студенти: 10 %.

Кумулативна отстъпка – опция 1 + опция 2: 15 %.

Таксата за педагогически специалисти и представители на учебни заведения, които работят по програмата за създаване на центрове по медиация в училищата е 528.00 лв.За да ползвате отстъпката, въведете следният промо код при заявяване на обучението: amps111

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

ПРОГРАМА

22 януари 2022

НИВО 1

10.00 – 10.30 Въведение

10.30 – 12.00 Конфликта: същност, нива, причини, етапи

12.00 – 12.20 Кафе пауза

12.20 – 13.30 Медиацията като вид преговори

13.30 – 14.30 Обедна пауза

14.30 – 15.00 Концепция за медиацията

15.00 – 16.10 Етапи на процедурата по медиация.

16.10 – 16.30 Кафе пауза

16.30 – 17.20 Симулирана медиация

17.20 – 17.30 Заключение

23 януари 2022

НИВО 1

10.00- 10.20 Въведение в програмата за деня

10.20- 12.00 Kомуникативни умения

12.00- 12.20 Кафе пауза

12.20- 13.00 Mедиаторски техники

13.00- 14.00 Обедна пауза

14.00- 15.00 Симулирана медиация

15.00- 15.30 Общи и индивидуални срещи.

15.30- 16.30 Симулирана медиация

16.30- 16.50 Кафе пауза

16.50- 17.20 Как протича процедурата накратко. Обобщение.

17.20- 17.30 Заключение

5 февруари 2022

НИВО 2

9.00 – 9.20 Въведение

9.20- 10.30 Работни стилове в медиацията

10.30 – 10.50 Кафе-пауза

10.50 – 12.00 Проблемни поведения на участниците. Работа с емоции.

12.00- 13.00 Обедна почивка

13.00- 14.00 Участници в медиацията. Правна рамка на медиацията в България и Европейския съюз.

14.00- 15.00 Симулирана медиация

15.00- 15.20 Кафе пауза

15.20- 16.50 Стратегии и техники за творчески решения и излизане от задънени улици

16.50- 17.50 Симулирана медиация

17.50- 18.00 Заключение

6 февруари 2022

НИВО 2

9.00 – 9.30 Въведение в програмата за деня

9.30- 10.30 Симулирана медиация

10.30- 10.50 Кафе пауза

10.50- 11.50 Симулирана медиация

11.50- 12.00 Обща обратна връзка

12.00- 13. 00 Симулирана медиация

13.00- 14.00 Обедна пауза

14.00- 15.00 Симулирана медиация

15.00- 16.00 Симулирана медиация

16.00- 16.20 Кафе пауза

16.20- 17.20 Събеседване „Акценти от наученото”, с участието на всички.

17.20- 17.30 Заключение.

Сертификат

След успешното завършване на обучението, вие ще получите удостоверение за медиатор. Придобивате и правоспособност за вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмени тестове, практически изпит и интервю, съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че нямате възможност да присъствате по време на присъствените модули, можете да ни уведомите, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, по Ваше желание може да Ви бъде издадено удостоверение за участие в курса с отбелязан брой на часовете присъствие, което не дава правоспособност на медиатор.

В случай че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

Обучители

1-copy-2-300x300

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
-Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.