Skip to content

Сертифициращо обучение за медиатори/ Затворена корпоративна група

60 часа

Времетраене

30

учебни материали

3

видео материали

Да

сертификат

За обучението

Сертифициращо обучение за медиатори

Ниво 1: 20, 21 Октомври

Ниво 2: 3 и 4 Ноември

Онлайн подготовка: 18 акад. часа /през дигиталната ни система за онлайн обучения/

Какво представлява обучението?

Този курс представлява практическо обучение за медиатори. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната ни практика от процедури по медиация и обучения по медиация в България през последните 15 години.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация. Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Програмата на сертифициращото обучение за медиатори е одобрена със заповед N РД09-4941 на Зам.-министъра на образованието и науката, УИН 75270010

Брой кредити: 3

За кого е подходящ този курс?

Обучението е полезно за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на: воденето на преговори, управлението на конфликти, ефективната комуникация и разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, брокери на недвижими имоти, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинговия, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи, педагогически специалисти и други.

Какви знания и умения получавате?

– Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации;

– Да водите преговори професионално;

– Основните комуникативни умения и медиаторски техники;

– Да управлявате своето поведение, като медиатор;

– Да се справяте с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;

– Да управлявате и довеждате до успешен завършек процедурата по медиация;

Какво е необходимо, за да завършите успешно обучението?

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмени тестове, практически изпит и интервю, съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че нямате възможност да присъствате на повече от 5 учебни дни за цялото обучение, можете да ни уведомите, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

ПРОГРАМА

20 октомври 2022

НИВО 1

9.00 – 9.30      Въведение

9.30- 11.00     Конфликта: същност, нива, причини, етапи

11.00- 11.15   Кафе пауза

11.15– 13.00   Медиацията като вид преговори

13.00 – 14.00  Обедна пауза

14.00- 15.00  Концепция за медиацията. Сравнение с другите способи за алтернативно разрешаване на спорове. Правна рамка на медиацията в България.

15.00- 15.15   Кафе пауза

15.15- 16.15   Етапи на процедурата по медиация

16.15–17.15 Симулирана медиация

17.15- 17.30   Обобщение. Заключение

21 октомври 2022

НИВО 1

9.00 – 9.15 Откриване. Въведение в програмата за деня.

9.15 – 10.30 Симулирана медиация

10.30- 10.45 Кафе пауза

10.45- 12.45 Kомуникативни умения и основни медиаторски техники

12.45 – 13.45 Обедна пауза

13.45 – 15.00 Работа с емоции

15.00 – 15.15 Кафе пауза

15.15 – 16.15 Симулирана медиация

16.15 – 17.15 Спиране и прекратяване на медиацията. Спогодба.

17.15 – 17.30 Заключение

3 ноември 2022

НИВО 2

9.00 – 9.15 Въведение

9.15- 10.15 Работни стилове в медиацията

10.15 – 10.30  Кафе-пауза

10.30 – 12.00 Проблемни поведения на участниците

12.00- 13.00 Обедна почивка

13.00- 14.00 Симулирана медиация

14.00- 14.40 Участници в медиацията

14.40- 15.00 Медиацията в ЕС

15.00- 15.15 Кафе пауза

15.15- 16.45 Стратегии и техники за творчески решения и излизане от задънени улици

16.45- 17.45 Симулирана медиация

17.45- 18.00 Заключение

4 ноември 2022

НИВО 2

9.00 – 9.30 Въведение в програмата за деня

9.30- 10.30 Симулирана медиация

10.30- 10.45 Кафе пауза

10.45- 11.45 Симулирана медиация

11.45- 12.00 Обща обратна връзка

12.00- 13. 00 Симулирана медиация

13.00- 14.00 Обедна пауза

14.00- 15.00 Симулирана медиация

15.00- 16.00 Симулирана медиация

16.00- 16.15 Кафе пауза

16.15- 17.15 Събеседване „Акценти от наученото”, с участието на всички.

17.15- 17.30 Заключение.

Сертификат

След успешното завършване на обучението, вие ще получите удостоверение за медиатор. Придобивате и правоспособност за вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмени тестове, практически изпит и интервю, съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че нямате възможност да присъствате по време на присъствените модули, можете да ни уведомите, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, по Ваше желание може да Ви бъде издадено удостоверение за участие в курса с отбелязан брой на часовете присъствие, което не дава правоспособност на медиатор.

В случай че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

 

Обучители

1-copy-2-300x300

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
-Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.