Skip to content

Семейна медиация – специализирано обучение

32 часа

Времетраене

8

учебни материали

0

видео материали

Да

сертификат

За обучението

Дати: 10, 11, 12 юни 2022 г. /online/

Онлайн подготовка: 8 акад. часа

/през дигиталната ни система за онлайн обучения/

Какво представлява обучението?

Обучението подготвя за практическо разрешаване на спорове, свързани със семейните отношения и договаряне на последиците при прекратяването им- свързани с децата, и имуществото.

Съчетава психологическите, комуникативни, правни и преговорни аспекти в едно.

То е със силна практическа насоченост и дава подготовка за преодоляване на семейни конфликти с методите на медиацията.

За кого е подходящ този курс?

Обучението е подходящо за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на разрешаването на семейни спорове.

Предназначено е за медиатори, които са преминали сертифициращо обучение.

Удостоверения и Сертификати

Удостоверение за завършено специализирано надграждащо обучение по семейна медиация съгласно Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията получават участниците, които:

– Са сертифицирани медиатори;

– Преминали са успешно обучението по семейна медиация. 

Съгласно Наредбата за успешното преминаване на обучението е необходимо участието на пълното обучение, и полагането на изпит, който се състои от тест и симулирана медиация.

Такса за участие

Таксата на цялото обучение е 290 лева и се заплаща по следния начин: При заявяване на обучението /в пет дневен срок/.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

ПРОГРАМА

10 юни 2022

9.00- 9.30 Въведение

9.30- 10.40 Характеристики на семейната медиация. Правна специфика на семейните спорове.

10.40- 11.00 Кафе пауза

11.00- 13.00 Психодинамика и психофизиология на семейния конфликт.

13.00- 14.00 Обедна пауза

14.00- 14.30 Защита на правата на децата- правни аспекти.

14.30- 15.40 Ролята на децата в семейната динамика- психологически аспекти.

15.40- 16.00 Кафе пауза

16.00- 17.00 Симулирана медиация

17.00- 17.10 Заключение

11 юни 2022

9.00- 9.20 Въведение

9.20- 11.00 Проследяване на основните аспекти на съдебен процес по реален семеен казус.

11.00- 11.20 Кафе пауза

11.20- 12.20 Симулирана медиация

12.20- 13.00 Дискусия

13.00- 14.00 Обедна пауза

14.00- 14.30 Участие на третите лица в процедурата по семейна медиация.

14.30- 15.30 Граници на съдействието на медиатора. Съпоставка с ролята на психолога и семейния терапевт.

15.30- 15.50 Кафе пауза

15.50- 16.30 Приключване на медиацията със и без споразумение. Специфика на споразумението при семейна медиация.

16.30- 17.20 Симулирана медиация

17.20- 17.30 Заключение

12 юни 2022

9.00- 9.20 Въведение

9.20- 10.40 Симулирана медиация

10.40- 11.00 Кафе пауза

11.00- 12.30 Симулирана медиация

12.30- 13.30 Обедна пауза

13.30- 15.00 Симулирана медиация

15.00- 15.20 Кафе пауза

15.20- 16.20 Симулирана медиация

16.20- 16.30 Заключение

Сертификат

Всички участници получават удостоверение за участие в специализирано обучение по семейна медиация.

Удостоверение за завършено специализирано надграждащо обучение по „Медиация в образованието“ съгласно Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията получават участниците, които:

– Са сертифицирани медиатори;

– Преминали са успешно обучението по семейна медиация.

За успешното преминаване на обучението е необходимо участието на пълното обучение, и полагането на изпит, който се състои от тест и симулирана медиация.

Обучители

1-copy-2-300x300

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
-Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.