АНДРИЯНА АНДРЕЕВА

ЮРИСТ, ДОЦЕНТ В КАТЕДРА „ПРАВНИ НАУКИ“ ПРИ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА И МЕДИАТОР

blank

АНДРИЯНА АНДРЕЕВА

Юрист, доцент в катедра „Правни науки“ при Икономически университет -Варна и медиатор. Вписан медиатор в Единния регистър към Министъра на правосъдието, и действащ към Центъра по медиация към Институт “Итера“. Ръководител на катедра „Правни науки“, директор на Център магистърско обучение в ИУ-Варна и ръководител на Университетски център по медиация (първият в страната, създаден с решение на АС на ИУ-Варна през 2020г.) Доцент, доктор по право с научни интереси в областта на трудовото право и обществено осигуряване. Медиаторската й практика е в сферата на: медиация във висшето образование и медиация при трудовоправни спорове. Автор е на над 100 научни труда, сред които монографични изследвания в областта на трудовото право, статии в национални и международни  юридически и икономически списания, доклади от международни и национални конференции.