Skip to content

Мост на Мира

Обучителен ресурс, който цели да изгради здравословни стратегии за справяне в конфликтни ситуации у деца в предучилищна възраст.

„Мост на мира“ превежда децата през етапите на процедурата по медиация под формата на игра, като им дава възможност да достигнат до творчески решения, които удовлетворяват всички участници- т.нар. WIN – WIN стратегия.

95.00 лв.

Обучителен ресурс, който цели да изгради здравословни стратегии за справяне в конфликтни ситуации у деца в предучилищна възраст.

„Мост на мира“ превежда децата през етапите на процедурата по медиация под формата на игра, като им дава възможност да достигнат до творчески решения, които удовлетворяват всички участници- т.нар. WIN – WIN стратегия.

Етапите на медиацията са доказно ефективен алгоритъм за намиране на решения, като изгражда у децата критично мислене, ефективни стратегии за справяне в трудни ситуации и насърчава комуникативните им умения.

Играта е подходяща за приложение в детските градини или центрове за работа с деца, където конфликтите между децата са ежедневие, а изграждането на умения за комуникация и справяне с конфликти са сигурна инвестиция в бъдещи емоционално интелигентни личности.

Всеки комплект съдържа „Мост на мира“ под формата на комфортно за употреба и съхранение килимче, знак на мира електронен вариант и книжка с инструкции в електронен вариант, в която ще откриете правилата на играта и много идеи как да насърчите намирането на решение във всяка ситуация.

Подходящо за употреба от: