Skip to content

Споделено за нас

В последните няколко години Институт „Итера“ и представляваната от мен съдебна институция работим активно, в добра комуникация и партньорство по редица инициативи и проекти, свързани с популяризирането на медиацията в съдебния район. Ценя дълбоко усилията Ви за задълбочаване на сътрудничеството и разширяване на практическите аспекти на взаимодействие между съдии, медиатори и професионалисти от различни обществени сфери.
Ерна Якова
Председател на Районен съд- Варна
Съвместната ни работа с Институт „Итера“ доказа високият професионализъм, отговорното и коректно отношение на екипа и обучителите при реализиране на обученията и събитията, свързани с популяризиране на медиацията в публичния сектор.
Марияна Иванова
Изпълнителен директор на Асоциацията на българските черноморски общини
Реализирането на поредица мащабни събития и обучения в областта на медиацията превръща екипа на Институт „Итера“ в търсен партньор в работата ни за повишаване квалификацията на представителите на малкия и среден бизнес в България.
Николай Петканов
Регионален представител на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Използването на медиаторски техники в бизнеса, утвърждаването на медиацията, като ефективен и успешен метод за извънсъдебно разрешаване на спорове, безспорно са успешни крачки към реализирането на успешни бизнес отношения
Инж. Тодор Тонев
Председател на УС на Черноморски енергиен клъстер
Бихме искали да изразим нашето удовлетворение от съвместната ни дейност с Институт „Итера“ по изпълнение на проведени обучения в областта на управлението на конфликти и ефективната комуникация. В дейността си ЦОП- Аксаково провежда тренинг- обучения на екипите и осъществява супервизии. Разработва обучения относно теории и добри практики на грижа за деца в риск.
Ирена Вълчева
Управител на Център за обществена подкрепа към Община Аксаково
Изразявам своята и на колегите си благодарност за сътрудничеството и компетентното лекторско участие при осъществяване на регионалното обучение на тема „Ефективната комуникация- специализирани техники в помощ на съдията при препращане към медиация“, организирано от Районен съд- Варна.
Ерна Якова
Председател на Районен съд- Варна