Skip to content

ПРЕДИМСТВА НА МЕДИАЦИЯТА Copy

Тема
Материали

ПРЕДИМСТВА НА МЕДИАЦИЯТА

Основното предимство на Медиацията е, че дава на страните възможност сами да постигнат разрешаване на спора помежду им, което най-добре отговаря на нуждите и интересите им.

– Доброволна процедура Медиацията започва по взаимно съгласие на страните и продължава докато страните са съгласни;

Контролирана от страните– Страните контролират спора и изхода от него. Те решават какво ще бъде споразумението помежду им, като го основават на интересите си;

– Бърза– Повечето случаи се разрешават за няколко часа. Други случаи може да изискват няколко дни или седмици, в зависимост от сложността на въпросите и волята на страните;

– Икономична– Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната и арбитражната процедура;

– Поверителна– Всички обстоятелства, данни и документи, които са станали известни на участниците в хода на процедурата са поверителни за разлика от съдебните заседания, които обичайно са публични. Поверителността се гарантира чрез задължението на всички участници да спазват поверителност;

– Запазва и подобрява отношенията между страните– Медиацията помага на страните да преодолеят напрежението и да продължат отношенията си на основата на общите си интереси;

– Удобна– Медиацията се провежда в неформална и приятна среда и в удобно за страните време;

– Печеливша– В Медиацията и двете страни печелят, тъй като постигат взаимноприемливо споразумение, което отразява оптимално нуждите и интересите им;

– Помага за постигането на желаните резултати– Медиацията помага на спорещите страни да получат удовлетворително изпълнение на неизпълнени задължения, да осъществят в срок планираните дейности, да избегнат загуби.