Skip to content

ПРЕДИМСТВА НА МЕДИАЦИЯТА Copy

ПРЕДИМСТВА НА МЕДИАЦИЯТА

Основното предимство на Медиацията е, че дава на страните възможност сами да постигнат разрешаване на спора помежду им, което най-добре отговаря на нуждите и интересите им.

– Доброволна процедура Медиацията започва по взаимно съгласие на страните и продължава докато страните са съгласни;

Контролирана от страните– Страните контролират спора и изхода от него. Те решават какво ще бъде споразумението помежду им, като го основават на интересите си;

– Бърза– Повечето случаи се разрешават за няколко часа. Други случаи може да изискват няколко дни или седмици, в зависимост от сложността на въпросите и волята на страните;

– Икономична– Медиацията е по-евтина в сравнение със съдебната и арбитражната процедура;

– Поверителна– Всички обстоятелства, данни и документи, които са станали известни на участниците в хода на процедурата са поверителни за разлика от съдебните заседания, които обичайно са публични. Поверителността се гарантира чрез задължението на всички участници да спазват поверителност;

– Запазва и подобрява отношенията между страните– Медиацията помага на страните да преодолеят напрежението и да продължат отношенията си на основата на общите си интереси;

– Удобна– Медиацията се провежда в неформална и приятна среда и в удобно за страните време;

– Печеливша– В Медиацията и двете страни печелят, тъй като постигат взаимноприемливо споразумение, което отразява оптимално нуждите и интересите им;

– Помага за постигането на желаните резултати– Медиацията помага на спорещите страни да получат удовлетворително изпълнение на неизпълнени задължения, да осъществят в срок планираните дейности, да избегнат загуби.