Skip to content

Обучения

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.

Обучаваме деца, ученици и педагогически специалисти в рамките на проекта “Академия Миротворци“– За образование без агресия.

Сертифициращи обучения за медиатори

НАДГРАЖДАЩИ ОБУЧЕНИЯ ЗА МЕДИАТОРИ

Обучения за личностно развитие

Обучения за педагогически специалисти

Видео обучения

Виж всички обучения

Обучения за педагогически специалисти

Архив