Пилотен за България проект, представящ медиацията в училище

Институт “Итера” партнира на най-мащабната международнa технологичнa конференция Innowave