Успешно приключи първият етап от съвместните инициативи между Институт „Итера” и ИУ- Варна.

Медиацията- естествен пръв избор при конфликт.

Медиацията все повече навлиза в България

Тържествено ще бъде подписан Меморандум за сътрудничество между ИУ- Варна и Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове.

Надграждащо обучение „Медиация в образованието”