Емоционалната грамотност при медиация /за медиатори/

Незрялата личност се опитва да управлява хората. Зрялата- управлява себе си– Михаил ЛИТВАК

Тест Медиация

Тест Ефективната комуникация