Емоционалната грамотност при медиация /за медиатори/

Незрялата личност се опитва да управлява хората. Зрялата- управлява себе си– Михаил ЛИТВАК

Успешните хора са тези, които изграждат успешни навици

Тест Медиация

Тест Ефективната комуникация