Кръгла маса на тема: „Приложение на медиацията в различните обществени сфери“ се проведе във Варна

Програма на Кръгла маса на тема: „Приложение на медиацията в различните обществени сфери“

Отчет за изпълнение на дейностите по договор за сътрудничество между ИУ-Варна и Институт „Итера“ за периода декември 2017- май 2019 г.

На 18.05.2019 г. в ИУ- Варна се проведе обучение за преподаватели и служители „Ефективната комуникация- специализирани техники за мотивация”

С Децата от 2 В клас на 7 СУ “Найден Геров” си говорихме за конфликтите и как да се сдобряваме по-лесно с приятели

Днес проведохме среща с ученици, с които си говорихме за медиация, за смисъла от знанието да познаваш конфликта и умението да го управляваш.