Брилянтен отговор на вечния въпрос: „Защо ми е да уча математика?