На 9 Октомври 2019 г. Институт “Итера” ще проведе обучение “Първи стъпки в медиацията” за педагогически специалисти и назначените за медиатори в училищата длъжностни лица.

Оценка на обучение

Във Варна ще се проведе второто състезание по медиация за ученици