На 6.10.2020 г. в Икономически университет- Варна ще бъде открит ПЪРВИЯТ университетски център по медиация в България.

На 19 Септември откриваме сезона на обученията в Институт „Итера“. Представяме Ви първото ни обучение- Ефективната комуникация, което ще проведем присъствено.

Успешните хора са тези, които изграждат успешни навици

„Итера Про“ ЕООД е бенефициент по ОПИК