На 04.11.2020 г. ще се проведе трета поредна кръгла маса „Медиацията в различните обществени сфери“

Кръгла маса “Медиацията в различни обществени сфери”

С обединените усилия на Икономически университет- Варна, Камарата на медиаторите в България, и Институт “Итера“ днес бе открит Университетски център по медиация в ИУ – Варна.