От началото на м. Декември сме в нов, собствен офис

Проектът Академия Миротворци вече е в национален мащаб.