8 неща, които те правят добър медиатор

които те 8 неща, които те правят добър медиатор

Искате да бъдете добър медиатор?

Мислите, че са ви нужни години учене ?

Ето какво ви трябва всъщност.. За да станете медиатор и то добър такъв ви е нужна стабилна основа, такава може да получите само при преподаватели с дългогодишна практика, които предлагат курсове за сертифициране и надграждащи такива. За да допълните професионалния си път или да смените изцяло насоката му с медиаторска кариера не е нужно да имате определено предходно образование. Много хора си мислят, че за да практикуваш като посредник при извънсъдебно разрешаване на спорове трябва да си юрист или психилог. 

След преминат курс и вписване в Единният регистър на медиаторите вие може да започнете да давате консултации, разбира се както във всяка професия нужна ви е практика и вътрешен плам за да се утвърдите на новоизбраната от вас позиция. 

Пет определени качества биха ви направили страхотен медиатор. А ето и кои са те : 

Надеждност

 1. Изградете мост на доверие между вас и участниците в спора. При съдебните дела избора на състав е случаен и не е подвалстен на страните, но тук не е така. За да припознаят вас като човек, който би помогнал за прекратяване на конфликтната ситуация вие трябва да им вдъхнете доверие. То трябва да бъде запазено през цялата процедура. Нали не си представяте как решавате да заплатите на някого определена сума пари и да му споделите лични моменти, ако не вярвате в способностите и личните му качества? 

Търпелив слушател

2. Отново открояваща се разлика със съдебните производства е това, че при медиацията страните могат да бъдат чути. Може да споделите емоцията си, страховете и начина, по който сте се чувствали по повод конфликта. Тук ще бъдете изслушани. Медиатора трябва да умее да разчита вербалните и невербалните знаци, да умее да “чете между редовете”. 

 Средата, в която се извършва процедурата е далеч по-предразполагаща и така страните си позволяват да споделят лични моменти нещо, което не биха направили иначе.

Реалист

3. Бъдете реалист. Никой не отделя време и финанси за да му се говорят празни приказки или вдъхват неосъществими надежди. Бъдете една везна между страните, претеглете правилно споделеното ви и се опитайте да покажете на всеки участник другата гледна точка. Медиаторите, които имат нереалистичен подход към спора, могат да доведат страните до разочарование.

Коректност

4. Още един плюс за медиацията е нейният по-бърз темп на развитие. Освен коректност изразяваща се в поверителност, медиатора трябва да поставя ясни времеви граници за протичане на процедурата. Уговорете първоначалните си срещи, предупредете страните за възможност от възникване на нужда от допълнителни такива. Нека участниците имат определена яснота, разбира е доколкото тя е възможна.

Компетентност

5. Не подвеждайте страните ако спора е в сфера, в която нямате компетенция. Целта не е просто да преминете през процедурата заедно с тях, а да стигнете до взаимноизгоден край. Някой спорове са специфични и е нужен компетентен посредник, който има опит и знания в определена сфера. 

   Една от причините да се гордеем толкова много с екипа си е точно тази, той е пъстър и е събрал в себе си много профеионалисти с различна насоченост.

Проницателност

6.Бърз и гъвкав ум и високо ниво на проницателност позволява по-креативно решаване на проблеми и увеличава шансовете за резултат, който и двете страни намират за приемлив.

Креативност

7. Медиацията сама по себе си е творчески процес. Добрите медиатори имат способността да мислят отвъд стандартните възприятия за ситуацията и да фокусират процеса в търсенето на гъвкави решения, които са в ползва и на двете страни.

Комуникативност

8. Медиаторът не само трябва да бъде добър комуникатор, но също трябва да разбира процеса на общуване, защото управлява потока на комуникация. Разбирането, разчитането и въздействието върху комуникационната динамика на участниците е абсолютно определящо за процеса и е изцяло отговорност на медиатора.

7 начина за успешно провеждане на процедура по медиация

7 начина за успешно провеждане на процедура по медиация

Когато човек предприема крачка, която е нова и непозната за него, често е предубеден и подхожда плахо към успешния развой на ситуацията. За нас е важно клиентите ни да са осведомени за всяка стъпка, само така ще са спокойни през целия път – от началото до постигането на консенсус.

Ако и за вас медиацията е способ за разрешаване на конфликти, който не ви е добре познат прочетете статиите ни : “Как протича процедурата по медиация?” и “ Къде е приложима медиацията?” . Разгледайте и Закон за медиацията, там също може да намерите отговори на въпросите си. Екипа ни също е насреща, може да се свържете с нас тук.

След като сте избрали този подход за вас без съмнение е важно процедурата да протече по най-оптималния възможен начин. 

1. Не забравяйте, че вие и отсрещната страна взимате крайното решение

Важно е по време на срещите, като техният брой и интензитет може да варира в зависимост от спора, да споделите своята гледна точка. Да успеете да изложите всички важни факти за вас, само така посредника в лицето на медиатора ще може да се потопи в проблема и да ви помогне да извървите пътя до сключване на удовлетворяща за всички спогодба.

2. Писмени документи

В зависимост от конкретиката на спора можете да помислите какви документи биха подкрепили вашите твърдения и искания. Важно е да знаете, че в процедура по медиация не се събират доказателства, както и че самият медиатор не изисква такива. Но в случай, че имате писмени аргументи, които ще са в полза на това другата страна да се убеди в дадено ваше твърдение, то можете да ги споделите и в процедурата.

3. Не се притеснявайте да сключите сделка

Фактът, че сте избрали извънсъдебния способ за разрешаване на спорове в лицето на медиацията означава, че вероятно сте наясно с преимуществата, които носи. Един от отличаващите го плюсове пред безкрайните съдебни дела е това, че можете да съхраните бъдещите си отношения, както и да уговорите важни за страните нови начини за общуване с другия ( търговски, корпоративни ). Помнете, че можете да обсъждате всякакви аспекти на взаимоотношенията помежду ви, които са важни за вас и да чуете истинските мотиви, които движат думите и действията на другата страна. Достигането до споразумение е изцяло и само във ваши ръце, като това означава, че е изцяло в общ интерес на страните и няма рискове или подводни камъни, за които да е нужно да внимавате.

4. Бъдете с положителна нагласа

Вие сте избрали процедурата, специалиста, който ще я води, заедно с отсрещната страна сте постигнали съгласие за тези неща. Това означава, че всички искате да излезете от ситуацията възможно най – бързо и с взаимноизгоден край.

5. Имайте реалистични очаквания

Разбира се, че всички обичаме да сме прави и бихме искали нашата гледна точка и искания да бъдат удовлетворени. Важно е да се опитаме да погледнем от друг ъгъл и да преценим реалистично какъв би бил развоя на процедурата. Често казваме, че в процедура по медиация за нас е важно да чуем и разберем потребностите и приоритетите на всяка от страните и да положим усилия, за да потърсим заедно как може да ги удовлетворим. Това дава възможност да избягаме от твърдите позиции и исканията, да поставим на масата взаимните интереси и търсенето на оптимални решения, вместо компромиси.

6. Опитайте се да слушате

Всеки от нас е “жертва” на бариерите в комуникацията, благодарение на които често изкривяваме и интерпретираме погрешно различна информация. Медиаторът е обучен в различни техники и подходи за ефективна комуникация, чрез които подпомага страните да поставят всичко на масата за преговори и да преодолеят успешно капана на недоразуменията. Доверете се на медиатора, който сте избрали и бъдете отворени към това да чуете другата страна и различното разбиране за създалата се ситуация.

7.Емоции

Емоциите са един от най-важните аспекти на процедурата по медиация. Да бъдем честни, за каквото и да става дума, винаги е лично! Съпътстващите конфликта чувства и емоции са изключително важни за процеса – не можем да решим проблема по същество, ако първо не решим проблема на човека! И отново ще ви насърчим да се доверите на преценката на вашия медиатор, който ще намери правилния подход спрямо личните потребности на всеки, за да подпомогне за канализирането на емоциите и снижаването на напрежението.

Къде е приложима медиацията?

Къде е приложима медиацията

Знаете ли кое е едно от големите предимства на медиацията? Тя е приложима в толкова много житейски моменти и различни професионални отрасли. 

С годините медиацията става по-близо до нас и хората са все по-запознати с преимуществата и необятният й кръг от ползи. Разбира се бързината и финансовата част, която е много по-рентабилна за всеки от нас са един голям плюс на този извънсъдебен начин за разрешаване на спорове.

Нека разгледаме в следващите редове къде може да се възползваме от всички предимства, които тя носи.

Семейна медиация

При какви семейни спорове мога да използвам медиацията?

Тя е приложима при развод, поделяне на семейно имущество, определяне на родителски права, семейни конфликти.

Какви са нейните преимущества?

 Благодарение на подхода на опитен медиатор вие и вашата половинка можете за много по-кратко време да разрешите конфликт възникнал в отношенията ви. Страните сами определят интензитета на срещите си, което е голямо предимство.. Финансово по-изгодна процедура е от безкрайните дела за развод, попечителство или делба на имущество.

При семейната медиация обстановката и малкия брой присъстващи лица прави атмосферата предразполагаща за споделяне на всички лични и болезнени моменти, които са ви довели до тук. 

Търговска медиация

Медиацията е предпочитан метод за разрешаване на спорове и в търговската област. Нейният доброволен и гъвкав характер я изкарва крачка напред пред останалите начини за преодоляване на търговски конфликти. 

Трябва ли медиатора водещ търговска медиация да е с конкретно образование? 

Няма задължително условие посредника, които сте избрали да е с предходно образование в сферата, която ще осъществява процедурата по медиация. Разбира се нашият колектив е пъстър, благодарение на това всеки от колегите ни е с конкретна насоченост. Така, когато избирате медиатор, който да води търговска медиация, може да изберете професионалист с голям опит в сферата.

Подхода при търговската медиация позволява да запазите с отсрещната страна бъдещи бизнес отношения и да уговорите такива за напред. Всичко, което споделите по време на процедурата остава поверително.

Необходимо ли е да участвате заедно с адвокат? 

При нито един тип медиация това не  е задължително условие. Вие може да прецените начина, който ще е по-удобен за вас и можете да присъствате заедно с адвокат или да се консултирате с такъв преди всяка среща. 

Важно е да се направи разграничение между търговски преговори и търговска медиация. Процедурата по медиация има определени стъпки на провеждане и за разлика от преговорите при нея липсва хаотичност.

Медиация в организацията ( Корпоративна медиация )

 Сигурни сме, че ще се съгласите, че колкото повече хора работят заедно на едно място, толкова повече конфликти възникват между тях. Това е напълно нормално и естествено. За жалост не винаги споровете могат да бъдат разрешени и това оказва неимоверно влияние върху работната среда и колектива.  Медиацията дава възможност на страните да се чуят и да погледнат от отсрещната гледна точка. 

 Страните научават нови методи и подходи за разрешаване на спора, които могат да бъдат приложими и на работното място. Поверителният й характер насърчава хората да бъдат открити и честни, което им позволява да стигнат до същината на проблема. 

 Резултата от проведена успешна медиация в организацията е спокоен колектив и постигнат баланс във взаимоотношенията на работното място.

Медиация в здравеопазването

 Медиацията позволява страните да стигнат до решение, което ще е взаимноизгодно. Спогодба, която не би била възможна ако се стигне до съд. Ето защо медиацията е изключителен способ за разрешаване на спорни въпроси и в здравеопазването. Точно тогава, когато е от голямо значение да бъдем чути и да се зачете нашето мнение,тогава когато става въпрос за здравето ни и това на близките ни.

 В тези моменти е особенно важно подхода при разрешаване на конфликта да е щадящ за емоционалното състояние на пострадалата страна и да не носи със себе си допълнителни последици за психическото ѝ здраве. Един безкраен съдебен процес не би успял да се справи с тази трудна задача.

 Конфликтите в здравеопазването може да са от различно естество- неетично отношение, неправилно назначено лечение, отказ от спазване на някои от правата на пациента, последвали здравословни проблеми от неадекватно или ненавременно приложено лечение.

Медиация в образованието

 Посредничеството в конфликтни моменти между връстници е изключително важно за оформянето им като личности. Така те сами изграждат начин за справяне в проблемни ситуации.

 Медиацията е приложима още от ранна детска възраст, ние имаме страхотни примери за осъществяването на успешни процедури в детските градини и училищата. Децата порастват със самосъзнанието, че могат да се справят и сами в ежедневните спорове и това наистина е така.

 Учениците се обучават да изслушват, да успеят да видят отсрещната гледна точка и демонстриране на съпричастност. 

 Разработили сме авторска методика с помощта, на която обучаваме педагогически специалисти, които да имат практически знания за осъществяване на медиация в образованието.

1″В” клас от ОУ” Добри Чинтулов” град Варна

Медиация в публичният сектор

Медиацията в публичният сектор има за задача да разрешава спорове между гражданите и администрациите- държавни и общински.

От една страна администрациите следят за спазване на реда и организацията в една териториална единица. От друга страна органите на всяка администрация следва да бъдат в услуга на гражданите и техните нужди. И именно тук е мястото и ролята на медиацията. Чрез нейните способи за разрешаване на спорове от една страна намаляват случаите, свързани с конфликти между граждани и администрация или при възникването им се разрешават ефективно, а от друга е налице повишаване на доверието и подобряване на комуникацията между гражданите и административните служители. Което води до повишаване на доверието и удовлетворението при ползване на административни услуги.

Академия Mиротворци

Академия Миротворци

Как започна всичко?

Лиляна Савова и Венета Иванова са дългогодишни професионалисти, благодарение на които голяма част от България се запознава с медиацията. Убедени в неоспоримият ѝ ефект при разрешаване на конфликти в различни сфери, те започват да създават авторска методика, която помага на най-важните за нас – децата, да опознаят себе си, чувствата и емоциите си и да се справят в ежедневните конфликти и трудни ситуации пред, които са изправени.

Първият път, когато разказахме за нея

Връщаме лентата няколко години назад с разказа на Лили и Вени – “Преди повече от 4 години получихме обаждане от Районното управление на образованието – гр. Варна с предложение за съдействие за въвеждане на медиацията в училище. Тогава, това все още звучеше доста екзотична идея, но смело скочихме в желанието си да тестваме реалността и с вярата си, че медиацията е алгоритъм за справяне с конфликти, който колкото по-рано едно дете го интегрира в себе си, толкова по – балансирана и здрава личност ще се формира впоследствие.
Озовахме се на родителска среща в Актовата зала на едно Варненско училище, където наред с други инициативи на РУО-Варна, ни дадоха думата да разкажем, към онзи момент, своите добри намерения за приложение на медиацията в училище. Съществена част от родителите приеха с интерес темата за интегриране на емоционалните компетентности в училище и формиране на умения при децата за справяне с емоциите, както и здравословни стратегии за управление на конфликтите, с цел реална превенция на агресията. Макар и медиацията като подход да им звучеше не много позната. Имаше и такива, които повдигнаха въпроса каква е връзката между “медитацията” и конфликтите, и какво точно смятаме да правим с техните деца. Е, да си признаем, ние бяхме подготвени за въпроси свързани с това каква е разликата между медиация и медитация. За щастие, днес медиацията в училище е все по -популярна и вече не се налага да отговаряме на този въпрос.”

Какво представлява медиацията?

Медиацията е процедура с ясен регламент на провеждане, съобразно Закона за медиацията и Наредбата към него. Това е един от най-ефективните подходи за извънсъдебно разрешаване на спорове, при който трето неутрално лице (Сертифициран Медиатор) подпомага страните да намерят решение. Споразуменията, постигнати в процедура по медиация имат правна стойност, могат да бъдат одобрени и от съд. В образователните институции тя може да се прилага на всички нива – при конфликти между деца, при спорове между учител и родител, между колеги и др.

Каква е вашата мисия?

Създадохме авторска методика със собствени анимирани герои, които сe превръщат във верни пътеводители в света на детските емоции.

Предлагаме цялостно решение, съобразено със съвременните психотерапевтични практики и настоящите образователни стандарти – практически обучения на педагогически специалисти, образователни ресурси и достъп до дигитална образователна платформа.

Мисията ни е да осигурим подкрепяща среда от висококвалифицирани специалисти на всеки етап от приложението на методиката.

На какви етапи през детското образование е приложима медиацията?

Кратък отговор- през ВСИЧКИ

Медиацията помага на децата да съумеят да разберат как се чувстват в определена ситуация, какво преживяват приятелите им и какви различни начини има за справяне с конфликти.

Нека бъдем по-конкретни, медиацията и обучението, което извършваме е подходящо за деца от различни възрасти. Като спрямо тях ние приспособяваме методите, които използваме и начина на поднасянето на информацията.

 

Едни от най- малките ни миротворци са децата от ДГ 23“ Иглика“ град Варна. Всички педагогически специалисти в детското заведение  са преминали успешно през 3-те нива на специализираното обучение “Иновативна методика за развитие на емоционални компетентности чрез методите на медиацията”. А една част от екипа, начело с директора са и сертифицирани медиатори. Така цикъла се затваря и създава възможност да се приложи на практика медиацията на всички нива в образователната институция в реална среда и да се достигне до ефективни резултати.

ДГ23 “Иглика” град Варна

Медиация в детската градина

Условно в детската градина разделяме медиацията на два етапа. Първи включващ деца от първа и втора възрастова група и втори – от трета и четвърта възрастова група.

Първи етап -За по-малките ( 2-4г.) за нас е важно да им помогнем да опознаят себе си и емоциите, които преминават през тях през деня. Да фокусираме вниманието им върху разпознаването на базовия емоционален регистър и да ги научим да го различават у себе си. Създадохме образователни материали, адаптирани за всяка възрастова група и съобразени с психологичните задачи на възрастта – дигитални ресурси, съобразени за приложение на интерактивна дъска, работни листи и материални ресурси (Карти с емоции + ръководство за употреба, учебни помагала и др.) 

Втори етап– А за малко по-големите ( 5-7г.) работим по опознаване на разширения регистър на емоциите, като вече насочваме фокуса им и във взаимодействието с околните. Помагаме на децата да се научат да разбират другия и неговите причини за дадено поведение, както и да усвоят методи за справяне в конфликтни и трудни ситуации. Като тук към всички изброени ресурси, добавяме и “Моста на мира”, който дава допълнителна насока на децата, като визуализира последователните стъпки за ефективното разрешаване на конфликти. Тук основната цел е формирането на здрави основи в уменията за общуване при децата, определяне на собственото място в групата и насърчаването на критично мислене, както и намирането на креативни решения.

Медиация в началното образование

Фокусът в тази възрастова група е в разбирането на своите силни и слаби страни, на това как ни помагат или пък пречат в общуването с останалите. Поставянето на здравословните граници (до къде съм “аз” и къде започваш “ти”), себепознание през призмата на новите психологически задачи за възрастовата група и насърчаване на богат арсенал от стратегии за справяне в различните ситуации. Работа с най-често срещаните конфликти в този период от развитието на децата, които на пръв поглед дори незначителни, поставят трайни поведенчески модели за разрешаването на конфликти в бъдеще. Тук основната цел е формирането на здрави основи в уменията за общуване при децата, определяне на собственото място в групата и насърчаването на критично мислене, както и намирането на креативни решения.

Медиация в началното обазование
Медиация в началното образование

Възможност на преминалите методиката е създаването на център по медиация в образователната институция.

Създаването на център по медиация в детската градина или училището е възможност за прилагане на ефективен подход за управление на конфликти на всички нива в образователната институция. Към центъра по медиация могат да се насочват различни спорове, както с родители, така и между колеги или други партньори, касаещи дейността на образователната институция. Както вече споменахме, споразумение постигнато в процедура по медиация има правна тежест, което означава че могат да бъдат разрешавани конфликти и при подадени жалби или заведени съдебни дела.

А когато станете част от голямото семейство на Академия Миротворци, получавате:

 • Специализирани образователни ресурси за всяка възрастова група.
 • Постоянен достъп до дигитална платформа с адаптирани файлове за приложение на интерактивна дъска и подходящи за провеждането на уроци.
 • Специализиран дневник за съхранение в портфолиото на всяко дете, отчитащ развитието на емоционални компетентности и общ емоционален статус за всяка възрастова група. /ПРИЛОЖИМО ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ/
 • Подкрепяща среда, периодични супервизии и съдействие на всеки етап от приложение на методиката.
 • Възможност за обмяна на опит с други учебни заведения, които успешно прилагат методиката.
 • Разработени информационни материали, насочени към родителите.

Всяка образователна институция, която припознаe развитието на емоционални компетентности, като важна и неделима част от образованието на децата ни и приложи методиката ще бъде отличена, като част от семейството на Академия Миротворци. Ще бъде легитимирана и чрез сайта на Институт “Итера”, където в публичен регистър всеки ще има възможността да потърси учебните заведения в дадена област, които са сертифицирани да прилагат тази методика.

Нашата мисия е всяко учебно заведение да бъде подкрепено и да бъдат създадени иновативни условия за интегриране на емоционалната интелигентност, като неделима част от образованието.

Това, от една страна, ще даде възможност на всички родители да направят информиран избор в търсенето на спокойна, креативна и здравословна среда за развитие на потенциала на децата си. А от друга, ще бъде гарант за спокойна работна среда за всички педагогически специалисти, ангажирани с възпитанието на децата в този толкова важен за тях етап!

Вярваме, че всяка образователна институция, която е част от Академия Миротворци е отговорна към създаването на здрави, емоционално интелигентни и успешни личности на бъдещето!

Екипа на ДГ32 “Моряче” град Варна преминал първо ниво на Академия Миротворци

Формирането на критичност към проявите на агресия и ангажирането на децата в цялостния процес за справяне с конфликтни ситуации е заложен в основата на нашата методика. Наша основна задача е да изградим разбиране и практически умения за общуване у децата, така че попадайки в различни ситуации да се справят сами или да се обърнат за помощ към връстник, без да е необходима намесата на възрастен или в кризисна ситуация да не ескалира напрежението, преди появата му. Ние вярваме, че именно децата са част от решението на повишените прояви на агресия и инвестираме усилията си в развиване на умения за общуване и справяне в трудни ситуации, без да се достига до ескалация.

отличителния знак “Миротворец”.

Всяко дете, което желае да бъде Училищен медиатор преминава през специализирано обучение от сертифициран треньор – обучител и при успешно преминаване получава отличителния знак “Миротворец”. Това ще му даде възможност от една страна да се отличи със значими умения, от друга ще бъде разпознаваем за околните деца и в случай на нужда могат да се обърнат към него.

А с какви ресурси ще успеете да въведете и използвате медиацията при деца в различни възрасти?

Наша авторска методика обикната от много семейства и специалисти работещи с деца са „33 карти с емоции“. Тук децата съумяват да опознаят с Александър седем емоции от базовият регистър, а със София 26 нюанса на разширения му спектър. Опознават себе си и откриват разликите между чувства и емоции. Разбират как се чувстват връстниците им и се учат на емпатия. Разработени са в съответствие със съвременните психотерапевтични подходи. Картите са подходящи за обучение както у дома, така и за групови занимания – в детски градини, училища, психологични и логопедични практики.

Със закупуването на комплекта получавате достъп и до дигитална платформа с допълнителни ресурси, адаптирани за интерактивна дъска и работни листи.

 • Образователни ресурси за развитие на емоционални компетентности

Включва методическо ръководство за учителя и дневник за личен напредък за развитие на емоционални компетентности /за съхранение в портфолиото на всяко дете/ .

Ресурса е съобразени с годишното разпределение на темите по ДОС , разработени практически уроци от 1 до 4 група и посочени ясни критерии за измерване на постигнатите резултати чрез мотивационнен подход.

Методическото ръководство за учителя цели да подпомогне педагозите при структуриране на всяка ситуация, като ги насочи какви въпроси да бъдат поставени, идеи за дискусии и изводи, които да препращат към работа с ресурса. Помагалата са съобразени с отделни теми, заложени в образователния план. Поставяйки темата за приятелството, например по БЕЛ, тя да бъде продължена и доразвита с практическите ни уроци по-късно.

 • Учебни ресурси за развитие на емоционални компетентности
  • дигитален комплект с разработени тематични уроци и презентации
  • дигитални файлове за принитране с практически упражнения
  • практически насоки към учител

Учебните ресурси са съобразени с възрастовите особености и психологични задачи на всеки етап от началното образование. Всяка от тях съдържа всичко необходимо за провеждане на цялостен урок, както и практическо приложение на получените знания. Всички предложени практически задачи са групови, за изграждане на групова динамика в класа и формирането на здравословни модели за общуване в група.

Ресурс подпомагащ  децата и специалиста, които води процедурата по медиация да преминат през всеки етап. Благодарение на него децата стигат до изводи и решения сами, като всичко се случва под формата на игра. Процедурата включва в себе си шест важни стъпки, които помагат най-малките да се справят в конфликтни ситуации.

Децата започват от „Разказване на историите“, преминават през „Фокусиране върху интересите и нуждите“, „Ментализация“,  „Оценка на варианти“, обсъждане на „Бъдещи взаимоотношения“ и стигат до последната стъпка – „Споразумение“ 

Практиката ни показва, че след 2-3 игри водени от учителя, децата вече сами стъпват на моста на мира, когато имат нужда от него. Запознайте се повече с положителното действие, което ” Моста на мира” оказва по време на процедурата по медиация тук.

Първи “Е” клас от ОУ “Добри Чинтулов” град Варна

 

 • Учебни ресурси за развитие на емоционални компетентности ( за ученици от 5ти до 12 клас)
  • дигитални комплекти с разработени тематични презентации/работилници
  • дигитални файлове за принтиране с практически упражнения
  • практически насоки към учителя

Учебните ресурси са съобразени с възрастовите особености и психологични задачи на всеки етап от образованието в периода 5-12 клас. Всяка от тях съдържа всичко необходимо за провеждане на цялостен урок, както и практическо приложение на получените знания. Всички предложени практически задачи са групови, за изграждане на групова динамика в класа и формирането на здравословни модели за общуване в група.

Нека успеем да достигнем до повече детски сърца и миротворци из цяла България.

Не се колебайте да се свържете с нас. С радост ще отговорим на вашите въпроси.

Семейна медиация

Семейна медиация

Семейната медиация е процедура, при която неутрална трета страна- медиаторът, помага на членовете на семейството да се ориентират в преговорите за семеен конфликт, често съсредоточен около развода, родителски права или семейно имущество. Медиатора помага на семейството да намери взаимноизгодно решение на проблема и да го оформи в писмена спогодба.

Медиатора ви помага отново да общувате помежду си.

 За разлика от другите начини за разрешаване на спорове, процедурата по медиация е по-бърза и по изгодна финансово. Представете си, че сте започнали бракоразводно дело, което се развива в поредица от заседания. Спорните моменти са много и трудно в съда се постига атмосфера, която предразполага страните да успеят да разберат чуждата гледна точка. 

А ето как се случва при процедурата по медиация:

Да си представим съпрузи, които искат да се разведат. Първо те си избират компетентен медиатор и определят сами интензитета на срещите си. След изясняване на желанията им и постигане на консенсус за всички спорни въпроси се сключва спогодба. След одобрението й от съдия, бракоразводната процедура приключва. Спорните моменти са изяснени и всичко става много по-бързо.

Важно е да изберете специалист, които е обучен в сферата на семейната медиация.

 Както ви споменахме още в началото, тя може да бъде прилагана също и при семейни конфликти, разпределяне на имущество, родителски права, издръжка.

С помощта на медиатора страните:

 • Идентифицират и приоритизират въпросите, които трябва да бъдат разрешени
 • Споразумяват се  относно родителски права и издръжка
 • Разпределят имущество

А колко сесии са необходими?

Отговорът варира в зависимост от броя на въпросите, които трябва да бъдат разрешени, тяхната сложност, степента на конфликт между страните и способността и желанието им да преговарят добросъвестно и да си сътрудничат.

Какви са предимствата на семейната медиация?

Както при всички видове медиации и тук вие взимате крайното решение. Когато става въпрос за нещо толкова лично, като семейството ни и децата ни, с приоритет е ние да решим какви ще са бъдещите отношения по между ни. 

А децата?

Обичайно всички родители се стремят да направят най-доброто в името на децата си, но често способността им да вземат тези решения може да бъде замъглена от субективните възприятия, лични интереси, страхове и силни емоции. Възрастен, който се намира в лична криза, завладян от собствения си афект и травматизъм, често е неспособен да търси онези решения, които биха били важни за детето му, но понякога немислими и болезнени за него самия. И това е напълно разбираемо – човек, попаднал в конфликт, респективно криза е като човек долепил носа си до картина, в опит да види какво има на нея.

Могат ли деца да присъстват и да се изслушват по време на процедура по семейна медиация?

Това е един изключително важен въпрос, който често се превръща в ябълка на раздора и между самите медиатори. Водени от общата концепция и изследвания, бихме казали, че даването на възможност децата да споделят техните възгледи по време или след раздяла на родителите си е полезно за тях и тяхното психично здраве, както и че за тях е важно да знаят, че гласът им е бил чут, когато родителите вземат решения, които ги засягат. Изследванията също така показват, че в общия случай това е полезно и за родителите, и увеличава шанса им да могат да разрешат проблемите помежду си чрез споразумение.

Конвенцията на ООН за правата на детето, която България е подписала, също казва, че всички деца, които са способни да формират свои собствени възгледи, имат право да ги изразяват във връзка с въпроси, които ги засягат. До тук, всичко звучи чудесно и е така. Но нека се опитаме да разгледаме изцяло практическото приложение на всичко гореизложено и да конкретизираме общите теоретични постановки. Да започнем с това, на каква възраст децата са способни да формират свои собствени възгледи, още повече в контекста на раздялата на собствените им родители?

Закона за закрила на детето предвижда, че във всяко административно или съдебно производство, по което се засягат права или интереси на дете, то задължително се изслушва, ако е навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите интереси. Когато детето не е навършило 10-годишна възраст, то може да бъде изслушано в зависимост от степента на неговото развитие. Решението за изслушване се мотивира. Приема се, че над тази възраст би могло да се разчита на формиране на що-годе собствени възгледи. На изслушването и консултирането на детето задължително присъства социален работник от дирекция “Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето, а при необходимост – и друг подходящ специалист.

Тук възниква въпроса за експертността на медиаторите, които биха се ангажирали с изслушването на дете в процедурата. Както знаем, сертифициращите обучения по медиация съдържат предимно правните реквизити на семейните спорове, както и умения за управление на конфликта между възрастни. В съдържанието на курса няма заложени теми, свързани с детското развитие, формиране на психотравми и работата с такива. Също така знаем, че нямаме изискване за конкретно образование на медиаторите (и това трябва да бъде така, с оглед широкото приложение на процедурата в различни обществени сфери), което означава, че Медиатор – Юрист или Счетоводител би могъл да управлява семеен спор, с участието на деца, без да има специализирани умения за адекватна преценка дали това конкретно дете е в състояние да сподели свои собствени възгледи и как би му се отразило това. С което, автоматично поставяме под въпрос концепцията за съблюдаване на  “най – висшия” интерес на детето и до колко то няма да бъде поставено в ситуация, която реално да му навреди.

Чисто от практическа гледна точка, в залата за медиация рядко попадат семейства, които са с добър общ емоционален статус, разумна преценка и готови да се вслушат в думите на децата си. И не ни разбирайте погрешно, не че няма и такива семейства, но те обичайно не стигат до нас, защото са в състояние да се справят с тази ситуация сами. По – често, се срещаме с високия афект, усещането за безпомощност и липсата на възможност за достигане до решение. В тези ситуации, идеята да въвлечем децата в родителския конфликт (в който те обичайно вече са ангажирани, и който носи много висок травматизъм), за да търсим от тях решение на личната криза на родителите, определено намираме за лоша идея.

Кризата при раздяла на родителите, е изключително деликатен момент в живота на техните деца и оказва влияние върху целият им живот занапред, както множество изследвания проследяват и доказват това влияние. Ето защо, преценката за участие на децата в процедура по медиация трябва да бъде базирана на експертизата на медиатора и да бъдат защитени интересите на децата и да не бъде влошено общото им състояние.

Ако трябва да обобщим отговора на въпроса, бихме казали, че няма едностранен отговор. В общия случай, има съществени ползи гласът на децата да бъде чут. Но дали и кога трябва да бъдат въвлечени пряко в процедурата, това трябва да бъде съотнесено към всеки отделен случай и всяко отделно дете и разбира се, да бъде в компетенциите на медиатора.

Мост на мира

мост на мира медиация в детската градина

Медиацията помага на децата да съумеят да разберат как се чувстват приятелите им и какви различни начини имат за справяне в конфликтна ситуация

Спектъра от ползи при провеждане на медиация с най-малките е безкраен. Децата опознават себе си, чувствата си и развиват умения за общуване и справяне с конфликти.

Те се обучават в комуникационни умения като слушане, зачитане на други гледни точки и демонстриране на съпричастност.

В детска възраст конфликта възниква по много различни причини, на детската площадка или в класната стая. Когато той е на лице, важно е всеки да чувства, че е бил третиран справедливо. Медиацията дава възможност на всеки участващ да представи своята гледна точка и начина по който се чувства.

Конфликтът е нормална, естествена част от ежедневието. Думата конфликт има своите корени в латинската дума конфликтус, което означава „удряне заедно“. Въпреки насилствения оттенък на неговия латински превод, конфликтът и насилието не са синоними. Въпреки това, неразрешеният и продължителен конфликт при децата често води до насилие, създава пречка за запазване на спокойна среда на общуване.

Споровете и конфликтите са неразделна и неизбежна част от живота и по този начин използването и преподаването на методи за тяхното разрешаване и управление може да се разбира като една от съществените задачи на образователните институции, защото благодарение на тях децата натрупват различни знания и придобиват умения.

При осъществяване на медиация в детска възраст специалиста трябва да е подготвен спрямо етапите на развитие на различните възрасти и да съумее да запази вниманието и желанието на децата за да може заедно да преминат през етапите на процедурата. От изключителна важност е той да използва подходящи ресурси, които да го подпомогнат да въведе медиацията в детската общност.

Медиация проведена с деца от четвърта група ДГ “Иглика” гр.Варна

 Моста на мира е продукт, които създадохме с много любов и взаимни усилия. Той цели да подобри процедурата по медиация, когато тя се касае за най-малките. Сигурни сме, че ще се съгласите, че развиването на емоционалната интелигентност при децата от най-ранна детска възраст и формирането на емпатия у тях е изключително важно. Емоционалната интелигентност е способността да разпознаваме собствените си чувства и чувствата на другите и да управляваме ефективно емоциите в себе си и нашите взаимоотношения. В статията ни за емоционалната интелигентност можете да научите как да помогнете на детето си в тези етапи.

Важно е да развенчаем едно често срещано погрешно схващане че емоционалната интелигентност се отнася само до чувствителност или високо ниво на емпатия. Можете да притежавате и двете черти, но да не сте емоционално интелигентни, ако не осъзнавате емоциите си или не знаете как да ги управлявате.

Една от ролите на медиатора е да преведе умело спорещите страни по моста на общуването между тях така, че да открият общите варианти за решение. Моста на мира е продължение на усилията ни в осъществяването на медиация с деца. Той подпомага за развитие на натрупаните знания и умения свързани с емоциите и чувствата в отделните моменти на детското развитие. Като чрез него етапите на процедурата по медиация са адаптирани за да може да бъдат подходящи за деца спрямо техните възрастовите особености.

 Благодарение на него децата стигат до изводи и решения сами, като всичко се случва под формата на игра. Процедурата включва в себе си шест важни стъпки, които помагат най-малките да се справят в конфликтни ситуации.

Медиация проведена с деца от четвърта група ДГ “Иглика” гр.Варна

Начина на представянето на медиацията, красивите цветове и изображения на моста помагат на децата да се доверят на специалиста, които ги съпровожда.  

„Разказване на историите“ 

Първата стъпка ,която води участника в спора до преминаване през моста на мира е да сподели своята история. Децата са много чисти и искрени, те със свои думи се опитват да обяснят визията си за случилото се.

„Фокусиране върху интересите и нуждите“

Втората стъпка приближаваща децата към осъзнаване на чуждата гледна точка е опознаването на емоциите им завладели ги по време на спора и след това.

„Ментализация“

Важна крачка напред в Моста на мира, при която децата приемат емоциите на другия като релевантни към поведението му. Позволява им да сменят гледната точка за конкретната ситуация. Способността за ментализиране позволява на децата да развият чувство за идентичност (или стабилна Аз-концепция). Това подобрява тяхното разбиране както за собствените им чувства, така и за тези на другите.

„Оценка на варианти“

Важен момент при всеки конфликт е страните да представят техните опции за разрешаването му.

„Бъдещи взаимоотношения“

Стигнали до края на моста, извървели пътя на осъзнаването на случилото се децата стигат до последната стъпка

„Споразумение“ 

Моста на мира е съпроводен с подробни инструкции за употреба разгръщащи всяка стъпка подробно и предлагащи на специалистите работещи с деца правилен подход. Той е успешно приложим в детски градини, училища и центрове за работа с деца.

Ролята на медиатора е само подпомагаща. В началото докато децата свикнат с новия подход за разрешаване на спорове между тях, възрастният, който им помага да стигнат отново до приятелски взаимоотношения, е по-активен и става все по-неутрален с порастването им.

 Практиката ни показва, че след 2-3 игри водени от учителя, децата вече сами стъпват на моста на мира, когато имат нужда от него. 

мост на мира
Мост на мира изобразен в ДГ “Иглика” гр.Варна

 Страхотен пример осъществен от ръководството на ДГ „Иглика“  град Варна, които изобразиха “Мост на мира” на двора на детското заведение и всички деца, при свободна игра навън, могат да се качат на него, когато имат нужда. А ето как ни изпратиха след проведена медиация с “Моста на мира” :

“Ама вие къде го носите този мост? Знаете ли колко проблеми имам?”

мост на мира медиация в детската градина

Защо избрахме да бъде Мост на Мира?

  Дълго време обмисляхме кой е най – подходящия начин за адаптиране на етапите на медиация. Беше напълно ясно, че в предучилищна и начална училищна възраст няма как да очакваме от децата да “седнат” на масата за преговори и да търсят решение. В този етап на своето развитие, особено в предучилищната възраст, децата все още изключително активно общуват чрез тялото и движението, чрез образите и все още саморегулацията на емоциите им е крехка. Ето защо, за нас бяха важни няколко неща:

 • Играта да включва участие на детето с цялото си тяло, да има движение
 • Да бъде с ясен регламент със схематични насоки
 • Да изградим представата за “Буйната река на конфликта”  и “Моста на мира”, който може да ни преведе през нея и да “потопим” децата в тази приказка.
 • Да променяме чисто физически гледната точка на всеки от участниците и да го предизвикаме да погледне от друга страна на ситуацията

Как протича процедурата по медиация?

Как протича процедурато по медиация

Щом четете това сме сигурни, че знаете, колко преимущества има процедурата по медиация пред останалите начини за извънсъдебно разрешаване на спорове. Много съдебни дела също приключват със спогодба благодарение на успешно проведена медиация и постигнат консенсус между страните.

До началото може да се стигне по два начина:

 • Ако се провежда съдебно дело и съдията напъти към процедура по медиация: Ако страните са съгласни да опитат да разрешат спора си с медиация, съобразно преценката на съдията може да бъде отложено съдебното заседание или делото да бъде спряно. След приключване на процедурата, ако се е постигнало съгласие се подписва споразумение, което се одобрява от съдията. В случаите в които медиацията протича в рамките на съдебен процес, при постигнато споразумение то задължително подлежи на контрол и одобрение от съда.
 • Медиацията може да бъде започната и по инициатива на спорещите страни, като за това не е нужно те да са в съдебен процес.

Когато сте се спрели на този начин на решаване на конфликта с отсрещната страна, първо трябва да откриете специалист, който работи в подходящата насока. Ние от Итера осъществяваме медиация при търговски и семейни спорове, медиация в образованието, здравеопазването, организацията и публичният сектор. Възможно е процедурата да бъде проведена и в условия на ко-медиация, при нея медиаторите са двама, ако страните са пожелали това или спецификата на казуса изисква по-широка компетентност.

След като сте избрали вашият специалист или център по медиация, координатора или самият медиатор се свързват с другата страна, за да я поканят за участие в процедурата по медиация.
Знаете ли, че ние от Итера имаме важно правило – в случаите когато двете страни заедно заявят участие в процедура, заплащат само 50% от административната такса. Това е така, защото подкрепяме и насърчавме първата стъпка към споразумението, а именно общото им решение да седнат на масата за преговори.

При постигане на съгласие за започване на процедурата по медиация, се организира първата обща среща.

Какво се случва на първата среща между страните и медиатора?

 Ако предварително не е подписано споразумение за медиация, това може да стане в началото на първата обща среща.

Медиатора се представя и маркира важните моменти в процедурата, както и етапите през които се преминава. Начина на протичане и принципите на медиацията. Така всяка страна се запознава с основната структура на цялата процедура. 

 След това се преминава към представяне на страните и тяхната гледна точка за всички важни факти относно спора. Медиатора няма право да разгласява информация получена във връзка със съответният спор. Той не може да бъде разпитван като свидетел във връзка с доверени от участниците обстоятелства, освен в предвидените от закона изключения:

 • по съображения за нуждите на наказателния процес или свързани със защитата на обществения ред.
 • когато трябва да се осигури закрилата на интересите на деца или да се предотврати посегателство над физическата или психическата неприкосновеност на определено лице.

 Тук може и да ви изненадаме, но Медиаторът НЕ предлага готови решения по спора, а помага на двете страни да стигнат сами до най- добрите решения в тяхната ситуация. Той е безпристрастен към страните и неутрален към изхода на спора. Неговата основна задача е да създаде защитена среда за подобряване на общуването между страните, да спомогне за преодоляването на често срещаните бариери в комуникацията и да насочи енергията на конфликта в конструктивна посока, която да помогне на участниците да получат друго разбиране за думите или действията си.

Обичайно, след всяка среща страните се уговарят за дата и час на следващата такава. Могат да се провеждат и индивидуални срещи на медиатора с всеки от участниците, при необходимост.

Процедурата по медиация е сравнително бърз извънсъдебен способ за разрешаване на спорове. В зависимост от сложността на ситуацията, може да са необходими само няколко срещи до намирането на решение.

 След като страните са уточнили важните за тях аспекти, медиатора им помага да стигнат до възможните решения и всяко от тях бива детайлно обсъдено. При постигане на консенсус се уточнява и финалния вариант на споразумението, което може да бъде устно, писмено и с нотариална заверка на подписа.

Как да стана медиатор или как да променя живота си и този на другите?

Как да стана медиатор

Щом сте тук значи сте на крачка да промените не само своя, но и живота на другите. 

 Дали чрез преквалификация или като умение, което ще придобиете за да надградите професионалният си път сме сигурни, че новите знания, които ще бъдат част от Вас ще са ви от полза в живота ви за напред.

Какво представлява процедурата по медиация? 

 Медиацията е процедура, чрез която можем по извънсъдебен начин да разрешим възникнал спор. Той може да е в различни области, това позволява на медиацията да има отделни направления – семейна медиация, търговска, публична, в здравеопазването, в организацията и в публичният сектор.

По същество медиацията се състои от преговори, подпомагани от неутрална трета страна. За разлика от арбитража, медиацията не включва вземане на решения от посредника.

Кое прави медиацията предпочитан начин за разрешаване на конфликти? 

 • Поверителността -Освен в изрично предвидените в закона случаи информацията споделена по време на процедурата е поверителна.
 • Финансово по-изгодна– Процесът на медиация е по-евтин и процедурно опростен от официалния съдебен процес. Разходите са значително по-малко от съдебните разходи и адвокатските такси.
 • Стига се до решение и подписване на спогодба много по-бързо – Съдебните дела може да отнемат години, за да доведат до съдебно решение, а медиацията може да отнеме само няколко часа или сесии.
 • Спорещите страни вземат взаимно изгодно решение -Страните в медиацията, а не съдия решават изхода от спора.

Кога е подходяща медиацията?

За да може процесът на медиация да функционира ефективно, страните трябва да общуват открито и честно.

Случаят обикновено е подходящ за медиация, когато отношенията са обтегнати, но трябва да продължат. Лошата комуникация често е очевидна и е необходима квалифицирана неутрална трета страна за улесни преговорите. Намесата на посредник вероятно ще промени динамиката на взаимодействието на спорещите. Тук страните често са заинтересовани да запазят контрола върху резултата.

Медиацията е подходящ начин за разрешаване на спорове и когато страните срещат трудности при разрешаването на конфликта поради липса на умения. Тя може да помогне чрез изясняване на проблема, желаната развръзка и чрез осигуряване на неутрална, сигурна среда.

 Медиаторите са обучени да се справят с емоционалните бариери, които пречат за изясняване на произхода на конфликта, проблемите на погрешното възприятие или лошата комуникация.

Ако страните постигнат консенсус се подписва спогодба помежду им.

А каква е ролята на медиатора?

 Медиаторът от своя страна е лицето, което посредничи между страните имащи конфликт помежду си– той помага да се уреди спор или да се създаде споразумение. Той е безпристрастен и е страна ръководеща комуникацията между останалите участници в спора.

Медиаторът подпомага и насочва страните към тяхното собствено решение. Той не решава конфликта, но помага на участниците да се разберат и да се съсредоточат върху важните въпроси, необходими за постигане на консенсус. Всичко станало известно по време на процедурата е строго поверително и няма право да бъде разгласявано от негова страна. Той няма право да бъде разпитван като свидетел, освен в предвидените от закона случаи.

За да станете медиатор трябва да притежавате отлични умения за комуникация и слушане. Способност за изграждане на доверие и за справяне с предизвикателни ситуации. Вие трябва да можете да овладявате променящите се настроения на участниците и да управлявате процеса и техните емоции така, че те да не попречат при постигането на споразумение.

За да можете да практикувате като медиатор е нужно:

 • Да сте преминали сертифициращо обучение за медиатори

При него в рамките на 60 академични часа получавате нужните умения и знания да ръководите преговори професионално, да изградите база от знания и умения за разрешаване на конфликтни ситуации, да се справяте с проблемни поведения на участниците в спора.

При успешно полагане на писмени тестове, практически изпит и интервю, получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

 • Да сте вписани в единият регистър на медиаторите

Нормативно процедурата по медиация е уредена в Закона за медиация.

Ако проявявате интерес към тази професия набираща все по-голяма популярност може да разгледате предстоящите ни обучения : 

Сертифициращо обучение за медиатори

Семейна медиация- специализирано обучение

Медиация в образованието

Може да се свържете с нас за информация за предстоящи обучения на 0700 1 57 58 и на office@itera.bg.

Емоционална интелигентност

Емоционална интелигентност

 Защо е важно да се развива от най-ранна детска възраст и как да помогна на детето ми през този важен период?

Нека започнем с това какво се крие зад думите

„емоционална интелигентност“

 Емоционалната интелигентност ( можете и да я откриете и като EI-Emotional intelligence и EQ- emotional quotient) се определя като способността на човек да изразява и управлява чувствата си по подходящ начин, като същевременно с това зачита и чувствата на другите. Това е набор от умения, които децата могат да започнат да учат от ранна възраст.

 Високата емоционална интелигентност ни помага да изграждаме силни взаимоотношения, да вземаме добри решения и да се справяме в трудни ситуации. Точно както високият IQ може да предскаже най-добри резултати, високият EQ може да предвещае успех в социални и емоционални ситуации.

А знаете ли, че всъщност някои проучвания показват, че EQ е по-важен от коефицента на интелигентност, когато става въпрос за добри резултати в училище и успех в работата?

Някои хора имат добри EQ умения. Други трябва да работят върху тях. Добрата новина е, че всеки може да стане по-добър. За разлика от IQ, ние всъщност можем да подобрим емоционалната си интелигентност – ако знаем какво да правим.

Повечето хора изпитват много различни емоции за ден, като всички те са с различна продължителност – секунди или такива, които властват над нас през целият ден. Да можеш да забележиш и точно да маркираш тези ежедневни чувства е най-основното от всички EQ умения.

Децата се нуждаят от преживяване на емоции и практика да ги толерират, така те развиват емоционалната си интелигентност.

  Обучението на тези умения е от голямо значение при развиването на емпатия – тогава, когато притежаваме способността да разбираме емоциите и чувствата на другите.

„Емпатията е да намериш ехо от друг човек в себе си.“

Тя ни помага да се грижим за другите и да изграждаме добри приятелства и взаимоотношения. Насочва ни какво да кажем и как да се държим около някой, който изпитва силни емоции.

Как можем да помогнем на децата да развият емоционална интелигентност

Важно е да увеличим емоционалната осведоменост на нашето дете, като насърчаваме открити и откровени разговори. Емоционалната интелигентност включва осъзнаване, разбиране и способност за изразяване и управление на емоциите.

Добрата новина е, че всички деца имат капацитета да развият своята  емоционална интелигентност. Те просто се нуждаят от възрастни, които да ги научат как това да се случи. Ето от къде можем да започнем:

1.Изградете речник на емоциите

Отбелязвайте различните ежедневни емоции на вашето дете. Децата трябва да знаят как да разпознават как се чувстват. Можете да помогнете на детето си, като дадете име на емоциите му – поне емоцията, която предполагате, че то изпитва.

Когато то е разстроено, че е загубило игра, можете да кажете: „Изглежда, че се чувстваш наистина ядосан в момента. Това вярно ли е?”

Ако изглеждат щастливи, може да кажете: „Чувстваш се наистина щастлива, че ще посетим баба и дядо днес нали?“

Думи като „щастлив“, „развълнуван“,  „обичан“, „ядосан“, „разстроен“ и  „срамежлив“ могат да изградят речник за изразяване на детските чувства.

Способността на вашето дете да различава всяка различна емоция, ще му помогне освен с развиване на емпатия, но и със справяне в конфликтни ситуации и себепознание.

2. Покажете емпатия

Важно е детето да усеща подкрепа с чувствата, които преминават през него, бъдете съпричастни.

3. Помогнете на детето да се научи да  изразява  чувствата си

Децата трябва да знаят как да изразяват емоциите си по социално подходящ начин. Винаги може да ви споделят, че са ядосани и каква е причината да не се чувстват добре, но не и да хвърлят играчки и да крещят нали?

Най-добрият начин да научите детето си как да изразява чувства е като сами моделирате тези умения.

4. Използвайте ежедневно различни думи от спектъра на емоционалния регистър

„Чувствам се щастлива, когато вечеряме всички заедно.“

„Чувствам се разстроена, когато не си прибереш стаята.“

   Проучванията показват, че емоционално интелигентните родители са по-склонни да имат емоционално интелигентни деца. Така, че направете си навик ясно да се фокусирате върху изграждането на уменията си, за да можете да бъдете ефективен модел за подражание за вашето дете.

 Говорете за емоциите, които героите в любимите му книги или филми може да изпитват. Обсъдете по-добри начини за решаване на проблемите или стратегии, които те могат да използват за справяне в различните ситуации.

   Когато детето ви порасне, говорете за случки от реалния живот – независимо дали това са неща, с които се сблъсква в ежедневието си или това е проблем, за който сте чули в новините. Превърнете го в непрекъснат разговор.

   С вашата постоянна подкрепа и напътствия детето ви може да развие емоционалната интелигентност от която ще се нуждае във всяка сфера на живота си. С правилният подход и подходящите визуални стимули за съответната възраст за него ще бъде лесно да надгражда това важно качество. Когато децата учат под формата на игра те възприемат и разбират по-добре поднесената информация.

 Нашите любими приятели Александър и София запознават децата с 33 емоционални състояния, като им помагат да научат разликата между чувства и емоции. Те успяват да стигнат до различни възрастови групи, чрез красивите си изображения и достъпният начин, по който малките откриватели могат да се докоснат до различните емоции. 

  Разработени са в съответствие със съвременните психотерапевтични подходи. Картите са подходящи за обучение у дома, така и за групови занимания – в детски градини, училища, психологични и логопедични практики.

Можете да научите за тях повече тук: