Блог

Кръгла маса на тема: „Приложение на медиацията в различните обществени сфери“ се проведе във Варна

Кръгла маса на тема: „Приложение на медиацията в различните обществени сфери“ се проведе във Варна Лиляна Савова: „Когато всички институции работят заедно, успехът е неизбежен“

Отчет за изпълнение на дейностите по договор за сътрудничество между ИУ-Варна и Институт „Итера“ за периода декември 2017- май 2019 г.

Икономически университет- Варна и Институт “Итера” отчитат успешен първи етап от Меморандума за сътрудничество за популяризиране на медиацията. В края на 2017 г. Институт “Итера”

На 18.05.2019 г. в ИУ- Варна се проведе обучение за преподаватели и служители „Ефективната комуникация- специализирани техники за мотивация”

На 18.05.2019 г. в ИУ- Варна се проведе обучение за преподаватели и служители „Ефективната комуникация- специализирани техники за мотивация” Обучението беше организирано от Институт по

Днес проведохме среща с ученици, с които си говорихме за медиация, за смисъла от знанието да познаваш конфликта и умението да го управляваш.

Днес проведохме среща с ученици от Професионалната гимназия в гр. Суворово. Ученици от български, ромски и турски произход, с които си говорихме за медиация, за

Честит ден на юриста! 140 години от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция.

На 15 Април 2019 г. тържествено беше чествана 140-та годишнина от Учредителното събрание и приемането на Търновската конституция. Провелият се в Икономически университет- Варна форум

Човешките същества са програмирани да бъдат добри. Ефекти на добротата върху мозъка

Според експертите по човешки емоции, добротата е наследствен инстинкт, който е учил нашите далечни предци, че във враждебна среда не оцелява най-силният, а по-скоро онзи, който е създал около себе си най-добрата мрежа за подкрепа.