От началото на м. Декември сме в нов, собствен офис

Здравейте приятели на Институт “Итера” 🙂

От началото на м. Декември сме в нов, собствен офис. Новият ни адрес е: гр. Варна, ул. “Лоза” 12. Извън синя зона сме и на ваше разположение са места за паркиране.

Тук провеждаме и присъствените медиации в обособената зала за медиации.

Освен плащанията в брой и по банков път, вече можете да заплащате и с карти- чрез ПОС терминал, а скоро и чрез актуални дигитални инструменти, които ще бъдат достъпни чрез сайта ни.

Очаквайте скоро и новият ни интернет сайт, който ще даде нови, удобни дигитални възможности, както за онлайн обучения, така и за провеждане на онлайн медиации, консултации и супервизии.

Пазете се!
Вярваме, че най-доброто предстои

Проектът Академия Миротворци вече е в национален мащаб.

Здравейте,

Календарът на Институт „Итера“ за 2021 г. вече е готов и за нас е удоволствие да  Ви информираме, че развихме проекта Академия Миротворци в национален мащаб.

През 2021 г. обученията ни ще бъдат и онлайн и присъствени. Това дава възможност на педагогически специалисти от цялата страна да преминат обучения, свързани със създаване на центрове по медиация в училищата.

Започваме със Сертифициращо обучение за медиатори, което през м. Януари ще бъде online, а през м. Март ще бъде присъствено в град Варна.

След успешното завършване на обучението, ще бъде получено удостоверение за медиатор. Придобива се и правоспособност за вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

Програмата на сертифициращото обучение е одобрена със заповед N РД 09-327 на Зам.-министъра на образованието и науката, УИН 75270001.
Брой кредити: 3.

Повече информация и формата за заявяване на участие можете да видите на следните линкове:
Сертифициращо обучение за медиатори- online: 16, 17, 30 и 31 Януари 2021 г.

Сертифициращо обучение за медиатори- присъствено: 13, 14, 27 и 28 Март 2021 г.
https://itera.bg/produkt/sertificirashto-obuchenie-za-mediatori-3-2/

За образователните институции, които имат готовност да създадат център по медиация в рамките на Проекта „Академия Миротворци“ ще проведем и надграждащо обучение „Медиация в образованието“, в което подробно разглеждаме процедурата за създаване на център по медиация в училище и спецификите при управление на конфликти в образованието.

Повече информация за надграждащото обучение „Медиация в образованието“ и формата за заявяване на участие можете да видите на следният линк:
https://itera.bg/produkt/obuchenie-mediacia-v-obrazovanieto/

Надграждащото обучение „Медиация в образованието“ е Обучението е одобрено от Министъра на образованието със Заповед N РД 09-327, УИН 75270002.
Брой кредити: 2

Повече информация за проекта Академия Миротворци можете да откриете на интернет сайта на проекта: mir.itera.bg.

Кратка информация можете да видите и във видеото тук:

За всеки обучен педагогически специалист, ще бъдат обучавани по двама ученика от даденото училище. Разходите за обучаване на учениците се покриват от партньори на Институт „Итера“. За учениците ще бъде предоставена възможност да се включат в обучение online или присъствено в гр. Варна.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

Бъдете здрави!
Поздрави!
Екипът на Институт „Итера“

Днес е Денят на християнското семейство

Днес е Денят на християнското семейство

Благодарете на Бог, че ги имате..

Помолете се за мечтите си..

Отдайте почит на най-близките си хора дори и досега да не сте почитали датата 21 ноември..

Кой друг, ако не родителите ви, заслужават уважение и благодарност, затова, че са ви отгледали и възпитали в любов и добродетелност. Кой друг, ако не децата ви, заслужават топлината и уюта на домашното огнище, в което са израснали, без значение, че вече може би са тръгнали по свой път..

Денят на християнското семейство, е повод да се замислим, да отворим душите и сърцата си за доброта, за да бъдем благословени – ние, домът ни, семейството ни.

Целунете човекът, който обичате и е с вас в мислите и усещанията.. Простете си.. и продължете по пътя, защото няма нищо по-хубаво от усещането за цялостност и обич..

Обичайте и бъдете обичани.

Дори и да не можете да спазите всички традиции за църковния празник, отделете в този ден малко повече време за децата си, поговорете с тях, кажете им колко са важни и специални за вас. Демонстрирайте любовта си към тях и към любимия човек, защото тя е в основата на всяко здраво семейство!

A ние от Институт “Итера” Ви благодарим, че сме заедно!

На 04.11.2020 г. ще се проведе трета поредна кръгла маса „Медиацията в различните обществени сфери“

На 04.11.2020 г. от 10 ч. в зала 1 на ИУ ще се проведе трета поредна кръгла маса „Медиацията в различните обществени сфери“.

Кръглата маса се организира от Камара на медиаторите в България, Икономически университет- Варна, Институт „Итера“ и Университетски център по медиация.

Идеята на научния форум е да даде поле за дебати, дискусии и изнасяне на научни разработки и практически становища свързани с медиацията в три от значимите обществени сфери- образование, здравеопазване и съдебна система. Засягат се актуални проблеми на медиацията, които ще бъдат обект на обсъждане и предложения към компетентните институции с цел  разширяване приложното поле на медиацията и по-голяма ефективност.

Събитието събира под един покрив представители на държавната и местната власт, представители на съдебните институции, Варненска адвокатска колегия, университетската общност, представители от основното и средното образование, неправителствените организации и бизнес организации, медиатори, експерти по преговори и управление на конфликти и др.

Организаторите на кръглата маса създават този форум с цел той да се превърне в поле за добри идеи, научни дебати и обмяна на практически опит в областта на медиацията.

Участието във форума може да е присъствено или дистанционно, като на участниците ще бъде предоставена възможност за различни формати на представяне, дискутиране и споделяне на опит и експертиза.

Линкът за видеоконферентна връзка, ще бъде изпратен своевременно на всички лица, заявили участие.

Необходима предварителна регистрация на сайта на Институт „Итера“: itera.bg. Местата са ограничени. При изчерпване на местата, формата за регистрация ще бъде спряна.

Такса за участие не се дължи.

В края на форума ще бъде изготвен анализ на база изнесените доклади и обсъжданията. Той ще бъде изпратен до институциите, свързани с обществените сфери, в които медиацията  се прилага: Министерство на правосъдието; Министерство на образованието; Регионални управления на образованието;  Омбудсман на РБългария; Община Варна; Областна администрация- Варна; Адвокатски колегии. Съдилища- районни, окръжни и апелативни, към които има създадени центрове по медиация. Медиатори,  организации, обединяващи медиатори; организации, обучаващи медиатори. Неправителствени организации, реализиращи проекти в областта на медиацията. Университети, училища и др.

С обединените усилия на Икономически университет- Варна, Камарата на медиаторите в България, и Институт “Итера“ днес бе открит Университетски център по медиация в ИУ – Варна.

С обединените усилия на Икономически университет- Варна, Камарата на медиаторите в България, и Институт “Итера“ днес бе открит Университетски център по медиация в ИУ –  Варна.

Идеята на организаторите е да се обединят усилията на академичната общност и специализираните институции, които работят в областта на медиацията и прилагането й в различни обществени сфери, за да се даде нов поглед и развитие на медиацията.

Събитието се провежда броени дни след тържественото събрание по отбелязване на 100-годишнината на Икономическия университет и е първото от цикъла „Медиацията на фокус“, на които ще домакинства ИУ-Варна през ноември.

Доц. Андриана Андреева, ръководител на Катедра „Правни науки“ и ръководител на центъра по медиация в ИУ Варна:

„Правата на човека са като броня. Те ни защитават. Те са като правила, които ни учат как да се държим. Те са абстрактни като емоции, но както емоциите, те принадлежат на всички и съществуват независимо от това каква е реалността. Те са като природата, могат да бъдат и нарушавани, но същевременно те са и като човешкия дух, не могат да бъдат унищожени.

Подобно на времето навън, те се отнасят по един и същи начин към богати, към бедни, към млади и стари. Те ни предлагат уважение и изискват от нас да се отнасяме към другите с уважение. Подобни на добротата, на истината, на равнопоставеността. Ние понякога може да не сме съгласни с техните дефиниции, но разпознаваме правата, когато ги видим или когато видим тяхното нарушаване. Различни са методите, различни са средствата, чрез които могат да се защитават правата. Различни са институциите, които са призвани да ни научат за нашите права или да защитят правата ни при тяхното нарушаване.

Един от тези способи, не толкова познат в България, е медиацията. Способ, култура, превенция, светоусещане и още много неща, които всеки интерпретира и пречупва по различен начин, според собствената си душевност. В България медиацията е въведена още през 2004 г. със Закона за медиацията, изградена е подзаконова нормативна уредба, и съгласно чл. 2 от Закона, медиацията е доброволна, поверителна процедура, за извънсъдебно разрешаване на спорове, при което едно трето лице, медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

Но приложението на медиацията е много по-широко, то е приложение във всички обществени сфери. Пътят на медиацията не е лек, тя все още не е постигнала това добро ниво на познание и използване сред широката общественост, не и ако има спор в професионалните среди. Затова всеки един, който поеме по пътя да популяризира медиацията в своята общност, е пионер.

Днес за ИУ-Варна е изключителна чест и отговорност да бъдем пионери в популяризирането на медиацията във висшето образование, за създаването на хармонична среда чрез методите на медиацията, както и да изградим връзката между училище и университет чрез мостовете на медиацията. Уверени сме, че дейността ни ще бъде успешна, защото е благородна, а нашият пример ще бъде последван и това ще обогати живота в академичните среди. Всичко това е задача и отговорност, което е заложено в правилника на Университетския център за медиация, създаден с решение на Академичния съвет на ИУ-Варна през месец март 2020 г.

Дейността на центъра е напълно безвъзмездна и това е възможно, благодарение на подкрепата на висшето училище, на доброволците медиатори от ИУ-Варна и доброволците от Камара на медиаторите, които дадоха своето съгласие да участват при разрешаването на спорове на територията на Икономическия университет. Щом поставяме началото, зрънцето е посято и само трябва да положим нужните грижи, за да берем плодовете на доброто общуване“, заяви днес доц. Андриана Андреева, ръководител на Катедра „Правни науки“ и ръководител на центъра по медиация в ИУ Варна.

Проф. Евгени Станимиров- Ректорът на Икономически университет- Варна

„Оказва се, че една 100-годишна образователна институция все още е в детеродна възраст, защото има отроче, това е първият университетски център по медиация в България. Това означава, че има идеи и тези идеи намират почва за развитие у нас, не ги носим по 9 месеца, т.е. по-бързо разпознахме и прегърнахме тази идея. Това е само началото. Днес сме си поканили гости пред родилно отделение, които да поднесат цветя. Въпросът е какво ще правим от тук нататък с възпитанието. Искам да пожелая успех на тази инициатива, убеден съм, че в нея има много потенциал за развитие. Коронавирусът ни накара да намалим скоростта и да се замислим, че една от най-големите щети в света е на ментално ниво. Това ще провокира конфликти и медиацията е един от инструментите, способ, култура и светоусещане, да пребъде тази идея. Пожелавам да са здрави и упорити колегите, които ще се занимават пряко с нея, а ние като ръководство поемаме ангажимент каквото зависи от нас да го подкрепим“, заяви по време на събитието ректорът на университета проф. Евгени Станимиров

Лиляна Савова, Председател на УС на Камарата на медиаторите в България и Председател на УС на Институт „Итера“.

„За нас това е значимо събитие, поредното иновативно събитие, което правим. В партньорство с университет, който е дал своя принос не само в национален, а и в световен мащаб. Медиацията е необятна по отношение на себеразвитието, тя дава възможност човек да изгражда, стъпвайки на различни ценности, здрави ценности.

Това е първият университетски център по медиация, който създадохме по напълно естествен начин, резултат на 4-годишно партньорство, което премина през популяризиране на медиацията в университета, обучаване на сертифицирани медиатори, обучаване на администрацията и на част от преподавателския състав в това какво е това е медиация. Като един естествен процес стигнахме до това, че вече сме готови да създадем Център по медиация, който да разрешава конфликти, ако такива се появят и да бъдат управлявани по една методика, която е тествана и е доказала вече своята успешност. Изследвани са конфликтите на различни нива, сред различен тип участници, като сме задали точни алгоритми по какъв начин те могат да бъдат решавани и от кого.

Тук е и поредното допълване между университета и Камара на медиаторите в България. Има спорове, които не могат да бъдат разрешавани от представители на университета, във университета заради тяхното естество и заради спазването на принципите на неутралност и безспристрастност. Тук влизат в действие медиаторите- доброволци на Камарата, които ще помагат на центъра в тези случаи.

Ние ще продължим да популяризираме медиацията и да разгръщаме нейните възможности. Щастлива съм, че през последните пет години нашите 10-годишни усилия вече дават плод.

Когато с колегите обсъждахме в коя обществена сфера да насочим своите усилия, оценявахме 2 от тях- здравеопазването и образованието, тъй като при тях недоброто управление на конфликти има сериозни последствия. Преценихме, че образованието е приоритет, тъй като ако ние се справим добре тук, ще имаме създадени медиатори и една нова култура на общуване във всички обществени сфери.

Образованието трябва да бъде един много съществен елемент на държавната политика. Защото тук се поставя началото на всичко, което ще се случва от там нататък и ни касае пряко“, коментира Лиляна Савова, председател на Камарата на медиаторите в България и председател Институт „Итера“.

Марин Маринов– Председателя на Окръжен съд-Варна.

„Благодаря на проф. Станимиров, че даде дом на поредния център по медиация в страната, но първият в университетската общност и то на прага на второто столетие на Висшето учебно заведение. В следващите години ние ще свикнем да сменяме не просто специалности, а цели професии. Нашата мисия е да образоваме хората, да ги учим на добри отношения. Всички питат защо съда се занимава с медиация? Защото ние всички виждаме патологията в човешките отношения. Аз като съдия с богат опит много пъти виждам, че това, което пише в исковата молба няма нищо общо с това, което хората говорят в залата. Те сякаш говорят за различни неща, значи проблемът е някъде в тях. Затова е добре да дадем възможност да се върнат към себе си. Да се върнат към традициите на нашата общност. Защото знаем, че медиацията, тази модерна дума, има дълбоки корени в българската народопсихология.

Във Възраждането, в онези консервативни български общности, е имало такива фигури като ходатаи, които са били много популярни и уважавани, защото са решавали конфликти. Варна вече има традиции в областта на медиацияа, трябва да бъдем горди и да не бъдем излишно скромни в това, има много хора ангажирани в тази дейност. Давам си сметка като представител на правораздавателна институция, че ако сме само статистици, няма да стигнем до никъде. Ние ще решаваме делата, но няма да решаваме проблемите, защото след делата се получават изпълнителни листи, а проблемите между хората продължават, те продължават да се съдят и да се мразят“, заяви на церемонията днес председателя на Окръжен съд-Варна Марин Маринов.

Като финал на събитието беше подписан меморандум за сътрудничество между Икономически университет- Варна и Камара на медиаторите в България.

На 6.10.2020 г. в Икономически университет- Варна ще бъде открит ПЪРВИЯТ университетски център по медиация в България.

На 6.10.2020 г. в Икономически университет- Варна ще бъде открит ПЪРВИЯТ университетски център по медиация в България.

Центърът е резултат на успешното партньорство между Икономически университет- Варна, Камара на медиаторите в България и Институт “Итера”.

Очаквайте събитията, обединени под кампанията “Медиацията на фокус”.

На 19 Септември откриваме сезона на обученията в Институт „Итера“. Представяме Ви първото ни обучение- Ефективната комуникация, което ще проведем присъствено.

На 19 Септември откриваме сезона на обученията в Институт „Итера“. Представяме Ви първото ни обучение- Ефективната комуникация, което ще проведем присъствено.

Очаквайте и новите ни онлайн и видео обучения 🙂

Повече информация за обучението Ефективната комуникация можете да откриете на следните линкове:

За гр. Варна: https://itera.bg/produkt/efektivnata-komunikacia-varna/

За гр. София: https://itera.bg/produkt/efectivnata-komunikacia-sofia/

Нямаме търпение да се срещнем отново. Най- доброто предстои!

Успешните хора са тези, които изграждат успешни навици

Успешният човек има навика да прави неща, които неудачникът не обича да прави.” е казал Стивън Кови.

Но имаме ли смелостта да се откажем от навици, които ни дърпат надолу, и да изградим нови, които ни помогнат да израстваме?

Аристотел е казал: „Ние сме това, което правим многократно. Съвършенството след това не е действие, а навик.”

Това ни напомня, че успехът не идва за една нощ. Напротив– навикът се изгражда с дисциплина, която ни отвежда до мечтаната дестинация. Но именно тази част от пъзела много често пропускаме.

Има много фактори, които влияят върху формирането на нови навици. Едни от най-важните са времето и мотивацията.

Направени са редица изследвания колко време отнема изграждането на един навик. Максуел Малц е пластичен хирург, практикувал през петдесетте години на миналия век. Той наблюдава свои пациенти, подложили се на операция на носа, например. Установил, че те се нуждаят от 21 дни, за да се адаптират към новата си визия. По същия начин, при изследване сред пациенти с ампутиран крайник Малц забелязал, че периодът на привикване към новата ситуация също траел 21 дни. През това време хората продължавали да усещат липсващата си ръка или крак като нещо реално и съществуващо.
Тези наблюдения предизвикали Малц да се замисли за периода на приспособяване към промените, които настъпват в живота, и към формирането на ново поведение. Той забелязва, че това също му отнема период от три седмици. Малц казва: „Тези примери, както и много други често наблюдавани явления сочат, че са необходими минимум 21 дни, за да може стар мисловен образ да бъде заменен от нов.”

През 1960 година Малц публикува свои мисли за промяната на навиците и поведението в книга със заглавие „Психокибернетика”. Книгата се превръща в световен бестселър, продадена в 30-милионен тираж.

Работата на Малц е повлияла на много автори, пишещи в областта на личностното развитие и самопомощ като Зиг Зиглър и Браян Трейси. И като игра на развален телефон „минимум 21 дни” се трансформира и изкривява в „само 21 дни”.

Вторият много важен фактор е мотивацията.
В изследване на мотивацията учените открили, че абстрактното мислене може да бъде мощен и ефективен метод за самопомощ, ако е подкрепено от дисциплина. Различни изследвания около теорията на самоопределянето показват, че създаването на мотивиращи фактори (има се предвид вътрешният, а не външният подтик като наградата, както и наказанието) е съществена част от процеса на формиране на навици. За да се постигне дадена цел, трябва да се променят много и всекидневните ни действия. Това ще доведе до бързи и драстични резултати.

За трайна промяна обаче е необходимо стъпките, които предприемаме, да окажат влияние върху нашата среда и графика ни.
Също така човек трябва да е наясно защо иска да се случи тази промяна. Това изглежда като малка и незначителна подробност, но в действителност играе голяма роля за запазване на мотивацията с течение на времето.

„Навикът прави невъзможното автоматично”– казва Наполеон Хил и допълва – „Един на всеки хиляда човека прави редовно равносметка на своите навици. Повечето хора живеят с едни и същи навици до края на живота си, без да се замислят, че точно тези навици са причината за техните резултати. Да продължаваме да правим същите неща и да очакваме различни резултати е едно от най-големите заблуждения, които можем да си причиним. Навикът да се носим по течението ни превръща от мислещи хора в маса, която е зависима от обстоятелствата.”

Има няколко стъпки, които можем да следваме, когато вземем решение да изградим нов навик:

1. Трябва да се ангажирате за минимум 21 дни.

2. Трябва да го изпълнявате ежедневно– в постоянството е истината.

3. Започвайте винаги с простичките неща като например ставането с един час по- рано всеки ден.

4. Напомняйте си– направете си „подсказки”, които да ви помагат да не забрявате своята цел.

5. Бъдете последователни.

6. Въвлечете приятел– винаги е по-забавно, когато не сме сами в дадено предизвикателство.

7. Не бъдете перфекционисти– изисква се време и търпение. Всяко начало е трудно.

8. Използвайте „но” по-често– например „Аз постигнах добри резултати, но бих могъл да постигна брилянтни резултати!”

9. Обградете се от хора за пример.

10. Превърнете го в експеримент– така това, което правим, ще се превърне в забавление.

11. Осъзнайте и помнете ползите, които можете да извлечете – направете списък с тях.

12. Бъдете наясно с негативните последствия, ако не изградите конкретния навик.

13. Направете го за себе си!

В крайна сметка именно Вие притежавате силата да промените себе си и да постигнете всичко, на което сте способни!

автор: Даринка Янева

Източник: www.gnezdoto.net

„Итера Про“ ЕООД е бенефициент по ОПИК

„Итера Про“ ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедурата BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) 2014-2020.

Финансирането е по проект “Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Процедурата се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общият брой на одобрените за финансиране проектни предложения досега е 1973 с общ одобрен размер на предоставената безвъзмездна финансова помощ – 15 506 803.06 лева. Списъците с одобрените проекти са публикувани на сайта на ОПИК тук: https://www.eufunds.bg/bg/opic/node/5736

Информация за проекта:
Регистрационен номер на договор: BG16RFOP002-2.073-11561-C01
Обща стойност: 8100,00 лв., от които 6 885.00 лв. европейско и 1 215.00 лв. национално съфинансиране.
Начало на проекта: 02.09.2020 г.
Край на проекта: 02.12.2020 г.

Отбелязваме Успение на Пресвета Богородица и Денят на Варна

Успение на Пресвета Богородица, Успение Богородично или Голяма Богородица е един от най-големите православни празници. Този ден е посветен на смъртта на Божията майка или на успението ѝ. Според преданието на този ден апостолите се събрали от местата, където проповядвали, за да се простят със Света Богородица и да погребат пречистото ѝ тяло.

Българската православна църква отбелязва празника на 15 август.

Според преданието това е денят, в който Божията майка на 64-годишна възраст напуска земния живот и отива при Сина Си. Три дни преди смъртта архангел Гавраил ѝ съобщава, че Бог е пожелал да я вземе при себе си в своето Царство, за да царува вечно с него. Последното ѝ желание е да види Светите апостоли заедно. По чуден начин те се пренасят пред вратите на дома ѝ в Йерусалим. Три дни след това сам Иисус Христос в небесна слава, обкръжен от ангелски ликове и светци, слиза от небесата за душата на Света Богородица. Погребват я в една пещера край Гетсимания и затварят входа с камък. Когато няколко дни по-късно го отварят, за да се поклони пред светицата закъснелият апостол Тома, намират само плащеницата ѝ. Ставайки от трапезата, апостолите чуват ангелско пеене и виждат в облаците пречистата Божия майка, обкръжена от ангели, която им казва: „Радвайте се, защото съм с вас през всичките дни.”

Честит празник и на имениците Мария, Мара, Марена, Марилена, Мариан, Марияна, Борис, Богдан, Богдана, Боян, Бояна, Богомил, Богомила, Богомир, Богомира, Богослав, Богослава, Божан, Божена, Божин, Божина, Божил, Божила, Божидар, Божидара.

Празникът на Варна се отбелязва от 1993 г. в деня на Успение на Пресвета Богородица. През 2007 г. за първи път 15 август е обявен и за почивен ден. Така за първи път в историята на България град празнува своя празник като неприсъствен ден.