Как да се впиша като медиатор в Eдинният регистър на медиаторите

За да се впишете като медиатор в Единния регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието е необходимо да попълните следните документи, които са достъпни и могат да бъдат изтеглени чрез следният линк:

https://www.justice.government.bg/home/index/56221571-2374-4cdf-aebc-b2426c4b0ee4

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ

  • Заявление за вписване в Единния регистър на медиаторите
  • Декларация по чл. 15, т. 4 от Наредба 2 от 15.03.2007 г.
  • Удостоверение за успешно завършен курс на обучение за медиатор
  • Доказателство за платена държавна такса.

Банковата сметка на Министерство на правосъдието и размера на държавната такса също могат да бъдат открити в приложеният линк.

Успешните хора са тези, които изграждат успешни навици

Успешният човек има навика да прави неща, които неудачникът не обича да прави.” е казал Стивън Кови.

Но имаме ли смелостта да се откажем от навици, които ни дърпат надолу, и да изградим нови, които ни помогнат да израстваме?

Аристотел е казал: „Ние сме това, което правим многократно. Съвършенството след това не е действие, а навик.”

Това ни напомня, че успехът не идва за една нощ. Напротив– навикът се изгражда с дисциплина, която ни отвежда до мечтаната дестинация. Но именно тази част от пъзела много често пропускаме.

Има много фактори, които влияят върху формирането на нови навици. Едни от най-важните са времето и мотивацията.

Направени са редица изследвания колко време отнема изграждането на един навик. Максуел Малц е пластичен хирург, практикувал през петдесетте години на миналия век. Той наблюдава свои пациенти, подложили се на операция на носа, например. Установил, че те се нуждаят от 21 дни, за да се адаптират към новата си визия. По същия начин, при изследване сред пациенти с ампутиран крайник Малц забелязал, че периодът на привикване към новата ситуация също траел 21 дни. През това време хората продължавали да усещат липсващата си ръка или крак като нещо реално и съществуващо.
Тези наблюдения предизвикали Малц да се замисли за периода на приспособяване към промените, които настъпват в живота, и към формирането на ново поведение. Той забелязва, че това също му отнема период от три седмици. Малц казва: „Тези примери, както и много други често наблюдавани явления сочат, че са необходими минимум 21 дни, за да може стар мисловен образ да бъде заменен от нов.”

През 1960 година Малц публикува свои мисли за промяната на навиците и поведението в книга със заглавие „Психокибернетика”. Книгата се превръща в световен бестселър, продадена в 30-милионен тираж.

Работата на Малц е повлияла на много автори, пишещи в областта на личностното развитие и самопомощ като Зиг Зиглър и Браян Трейси. И като игра на развален телефон „минимум 21 дни” се трансформира и изкривява в „само 21 дни”.

Вторият много важен фактор е мотивацията.
В изследване на мотивацията учените открили, че абстрактното мислене може да бъде мощен и ефективен метод за самопомощ, ако е подкрепено от дисциплина. Различни изследвания около теорията на самоопределянето показват, че създаването на мотивиращи фактори (има се предвид вътрешният, а не външният подтик като наградата, както и наказанието) е съществена част от процеса на формиране на навици. За да се постигне дадена цел, трябва да се променят много и всекидневните ни действия. Това ще доведе до бързи и драстични резултати.

За трайна промяна обаче е необходимо стъпките, които предприемаме, да окажат влияние върху нашата среда и графика ни.
Също така човек трябва да е наясно защо иска да се случи тази промяна. Това изглежда като малка и незначителна подробност, но в действителност играе голяма роля за запазване на мотивацията с течение на времето.

„Навикът прави невъзможното автоматично”– казва Наполеон Хил и допълва – „Един на всеки хиляда човека прави редовно равносметка на своите навици. Повечето хора живеят с едни и същи навици до края на живота си, без да се замислят, че точно тези навици са причината за техните резултати. Да продължаваме да правим същите неща и да очакваме различни резултати е едно от най-големите заблуждения, които можем да си причиним. Навикът да се носим по течението ни превръща от мислещи хора в маса, която е зависима от обстоятелствата.”

Има няколко стъпки, които можем да следваме, когато вземем решение да изградим нов навик:

1. Трябва да се ангажирате за минимум 21 дни.

2. Трябва да го изпълнявате ежедневно– в постоянството е истината.

3. Започвайте винаги с простичките неща като например ставането с един час по- рано всеки ден.

4. Напомняйте си– направете си „подсказки”, които да ви помагат да не забрявате своята цел.

5. Бъдете последователни.

6. Въвлечете приятел– винаги е по-забавно, когато не сме сами в дадено предизвикателство.

7. Не бъдете перфекционисти– изисква се време и търпение. Всяко начало е трудно.

8. Използвайте „но” по-често– например „Аз постигнах добри резултати, но бих могъл да постигна брилянтни резултати!”

9. Обградете се от хора за пример.

10. Превърнете го в експеримент– така това, което правим, ще се превърне в забавление.

11. Осъзнайте и помнете ползите, които можете да извлечете – направете списък с тях.

12. Бъдете наясно с негативните последствия, ако не изградите конкретния навик.

13. Направете го за себе си!

В крайна сметка именно Вие притежавате силата да промените себе си и да постигнете всичко, на което сте способни!

автор: Даринка Янева

Източник: www.gnezdoto.net

Академия Миротворци- най-мащабният проект на Институт “Итера” финалист в ПРОМЯНАТА

Ние вярваме, че медиацията има едно голямо, много значимо предимство- и то е ориентиране от виновния към промяна в системата. Осъществяването на системната промяна в образованието, която да се основава на изграждане на умения за ефективна комуникация и работещ алгоритъм за управление на конфликти, би довела до видима и значима  за обществото ни промяна.

Уменията на медиатора са умения на съвременният лидер– ефективната комуникация, управлението на конфликти и воденето на преговори. Придобиването на тези умения в ранна възраст става част от изграждането на личността. Личност, която започва да комуникира с другите по различен начин – разбирайки отсрещния, търсейки причините за дадена реакция. А това променя общуването като цяло и този модел на поведение се пренася – в семейството, в класа, в училище, в приятелския кръг.

Мечтаем си училищата да създават условия за изграждане на емоционално интелигентни и хармонични личности, чиято енергия е насочена в посока да развиват своя потенциал. Вярваме, че агресията в училище е един от основните въпроси за решаване днес и подходът би следвало да бъде мащабно приложено решение с ясен и тестван алгоритъм, който да съдържа всички аспекти на развите на проблема- предвиждайки не само действия, свързани с последствията, но и ясни отговори на въпроса „Какво да направим, за да не стига до там?“

Решението, обаче, е важно да бъде приложено на всички нива, защото учениците, учителите и всички педагогически специалисти са много важна и незаменима част от микроклимата в училище. След семейната среда, именно учителите са онзи важен пример, в който се оглеждат децата ни и който има съществено влияние над тях като формиращи се личности.

И да, вярваме, че „Медиацията в Училище“ е едно такова решение.

В Академия „Миротворци“ обучаваме ученици и предагогически специалисти в специализирани умения за ефективна комуникация и разрешаване на конфликти. Създаваме мрежа от Миротворци чрез изграждане центрове по медиация в училищата в България.

И така, един по един променяйки своя собствен микро свят, миркоклимата в училище – променяме и обществото ни.

И да, ние вярваме, че може да се постигне мир чрез образование. Всичко което правим е с ясна практическа насоченост. Преминавайки през обученията ни, учениците и учителите излизат с реални умения да се справят с конфликти в средата си.

Започнахме с 20 пилотни училища на територията на област Варна. Обучихме близо 150 деца – миротворци и 70 педагогически специалисти. Създадохме собствена процедура за създаване и функциониране на центровете по медиация в училище. Успяхме да изградим работеща еко система за ефективно управление на конфликтите в училище.

Ето защо срещнахме подкрепата на много училища и институции, които припознаха решението ни като ефективно и реално променящо средата.

Вярваме, че изграждайки мрежа от Миротворци на територията на цяла България, ще се случи онази качествена и системна промяна в образованието, която ще повлияе пряко на тенденциите за повишаваща се агресия в обществото ни като цяло.

За да се изгради култура на мира, светът се нуждае от емоционално интелигентни личности и именно училището е най-подходящото място те да бъдат създадени.

Академия Миротворци- за училище без агресия.

Брилянтен отговор на вечния въпрос: „Защо ми е да уча математика?

Джереми Кун – професор по математика – даде брилянтен отговор на вечния въпрос: „Защо ми е да уча математика? Къде ще намеря приложение на всички тези синуси, косинуси, интеграли и останалите неща от алгебрата и геометрията?“

Аргументите му са неоспорими.

Математиката те учи да признаваш грешките си

Не само да ги признаеш, но и да продължиш напред и да разрешиш невъзможната задача.

Така например Карл и Клара седят пред изписаното на дъската уравнение. Клара е сигурна, че то е вярно. Карл – е убеден, че не е. През следващия час двамата си разменят местата. Клара вярва, че е грешно, докато Карл нарича Клара идиот. Звучи като измислица? Не съвсем, математиците се изправят пред подобни ситуации всеки ден.

Попитайте който и да е учител какво да направите в случай, че даден проблем не може да бъде разрешен, и той ще ви отговори следното: „Започнете от началото и пробвайте по друг начин. И не се тревожете, че ще грешите, тъй като именно това ще ви разкрие правилния път.“

Математиката ви помага да избирате точните и правилни думи

Точността е „учтивостта“ при математиците. Това изказване е трудно за оспорване, тъй като всеки термин и феномен има точно и ясно определение.

Помните ли, когато учителите ни ни караха да учим наизуст всяко определение на геометричните фигури? Теоремата на Питагор например? Тогава нямахме представа къде бихме могли да приложим подобно знание. Но нека се замислим за миг – винаги ли изричаме думите, без дори да се замислим какво е тяхното значение? Бихте ли могли да кажете какво е щастие и любов на секундата? Щяха ли отговорите ли ви да съвпадат с тези на най-близките ви хора? И най-важното – щяхте ли да можете да назовете нещо, което няма точно определение?

Математиката ни позволява да мислим няколко стъпки напред

Разрешаването на математическите проблеми е като игра на шах. Всеки грешен или безразсъден ход може да има сериозни последствия.

Колко често ви се е случвало да „зациклите“ върху домашното по алгебра, просто защото сте сложили минус вместо плюс на едно място? Дори и най-малката грешка може да съсипе всичко и да се превърне в истинско препятствие по пътя към така бленуваната мечта. Математиката ни учи да бъдем внимателни и отговорни към нещата, които правим. Това не е малко, нали?

Не като всички, но по свой собствен начин

„Това, което заявявам сега, е грешно“ – ето как звучи прословутият „парадокс на лъжеца“. Той е най-доброто описание на всичко, което се случва в съвременната наука.

Съществуват множество теореми, правила и аксиоми, които някога са се смятали за правилни, но вече не. Това означава, че не трябва да се доверяваме сляпо дори и на най-авторитетните мнения, докато сами не се уверим в правотата им. Учените го наричат „резонен скептицизъм“ и математиката ни учи на това отлично.

Никога не се предавайте

Защото ако не разрешите даден проблем, със сигурност някой друг ще го направи. Защо да не сте първи?

За да успее едно дете в живота трябва да изразходва 20 000 часа за онова, с което се занимава. Не 2 часа, не 20 минути а 20 000 часа, за да станеш нещо в някоя област, без значение коя област …

“Едно дете, за да има висок коефициент на интелигентност до 9 ти клас трябва да е прочело поне 1000 книги с по 600 страници едната. ”

Жак Атали още през ХХ век беше казал: “През ХХI век най-скъпият и най-ценният продукт ще бъде доброто образование.” Цели народи могат да изчезнат. Ще оцелеят тези народи, които успеят да използват интелекта на децата си. ”

“Преди много години Хенри Кисинджър беше казал: “Ние пропагандираме в цял свят идеалите на свободата, демокрацията и консумативизма.
Тук това, с което аз категорично не мога да се съглася е консумативизма. Свят ориентиран към консумативизма – няма бъдеще. Така е било с Римската империя. В края на Римската империя римляните са пирували. Накрая са си бъркали с едно перо в гърлото да повърнат, за да могат пак да ядат. Това не е бъдещето на света.”

“Всеки човек трябва да бъде отдаден на това, което работи. Хората трябва да се научат да дават нещо на обществото безплатно. Имат бъдеще тези държави, в които хората са научени да не работят само за пари.”

“Формулата за успех е първо: търпение. Необходимо е търпение. Сега много млади хора искат без почти никакви усилия да спечелят огромни пари. Няма да стане. Американците имат една формула, че за да успее едно дете в живота трябва да изразходва 20 000 часа за онова, с което се занимава. Не 2 часа, не 20 минути а 20 000 часа, за да станеш нещо в някоя област, без значение коя област- дали ще бъдеш майстор на банички или професор. 20 000 часа! Търпение и човек да се научи да издържа на лишения. Това е силната личност. Силните личности трябва да могат да издържат на лишения, за да постигнат нещо голямо. Както един шахматист- жертва царицата, за да спечели играта, а не само да взема пешки и да получи мат в два хода.”

“Българската майка ражда фантастични деца, но в много от случаите, талантът на тези деца се умножава по 0 или още по-лошо по минус 1. Оттук идват и всякакви проблеми, не само на изпитите по математика. Проблемът е възпитанието. Основният проблем е възпитанието – на всички, включително и на учителите, включително на преподавателите на всички нива.”

“Трябва да се научим да бъдем честни хора. Това е първото. Включително и, за да успеем по широкия свят не е достатъчно само да знаем. Трябва да умеем да се представим пред хората, че сме почтени хора, които участват в един почтен свят, в който ние предлагаме първо да дадем нещо на света а после очакваме от света нещо на среща.”

“Свръх постижения може да направи само една широко скроена личност. Ограничена личност свръх постижение не може да направи. Едно дете от най-ранно детство трябва да си прочете 1000-те книги, да има един огромен понятиен апарат, за да има с какво да работи мозъка му. Само голяма личност може да направи големи открития и нашите ученици го правят.”

“За себе си смятам по-велико за това, че съм успял да накарам учениците си да плачат пред картини на Сезан, отколкото за това, че са ходили на международни олимпиади и са спечелили златни медали.”

‘Трябва да умеем да вдъхновяваме децата от съвсем малки. На всяко дете от малко трябва да му се даде идеята, че е родено за велики неща и че може.”

(Из интервю на Теодосий Теодосиев в предаването “Панорама” на 05 юли 2019 г.

Цялото интервю можете да видите тук:
http://news.bnt.bg/…/teodosiy-teodosiev-v-panorama-svett-pr…)

Този месец проведохме първото в България обучение по медиация за ученици.

Този месец проведохме първото в България обучение по медиация за ученици. Това обучение, което ще обучи действащи, умели и подготвени медиатори. И после те- учениците медиатори ще станат част от центровете по медиация в училище.

Вече извървяхме част от пътя- обучихме директори и учители от училищата в област Варна. Обучихме 34 ученика и близо 200 студента в техники за ефективна комуникация и умения за водене на преговори.

Сега дойде ред да обучаваме следващото ниво медиатори- ученици. Благодарим на Дирекция „Превенции“ в Община Варна за подкрепата. С тях реализираме тази следваща значима крачка.

И през новата година започваме да създаваме центровете по медиация в училищата, след това в университетите, вече работим по създаването на такива в няколко неправителствени и бизнес организации.

Дай Боже да дойде времето в което ще създаваме центрове по медиация и в общинските и държавни институции.

Защото вярваме, че обществото ни има нужда точно от това- от мир. А нашият отбор на миротворците расте, всеки ден, след всяко случване на събитие заедно!

Кръгла маса на тема: „Приложение на медиацията в различните обществени сфери“ се проведе във Варна

Кръгла маса на тема: „Приложение на медиацията в различните обществени сфери“ се проведе във Варна

Лиляна Савова:

„Когато всички институции работят заедно, успехът е неизбежен”

Кръгла маса на тема: „Приложение на медиацията в различните обществени сфери“ се проведе в Зала 1 на Икономически университет- Варна.

Тя се организира от Камара на медиаторите в България, Окръжен съд-Варна, Икономически университет-Варна и Институт „Итера”

Форумът бе открит от Доц. д-р Андрияна Андреева– ръководител катедра „Правни науки“ в Икономически университет- Варна.

„Медиацията търси и намира своето място в съвременното ни общество, въпреки че то е консервативно и трудно приема новото. Имаме да извървяваме дълъг път, но нещата се случват когато се работи мотивирано и с добри партньори.”

Тя сподели с присъстващите проектите, които заедно с Институт „Итера” са реализирани от подписването на Меморандума за сътрудничество между двете институции.
Лиляна Савова, председател на УС на Камарата на медиаторите в България и Председател на Институт „Итера”, като организатор на събитието поздрави присъстващите и сподели своето удовлетворение от съвместната работа с Икономическия университет и Окръжен съд-Варна за популяризирането на медиацията. Подчерта и добрата съвместна работа с РУО-Варна и Община Варна, Дирекция „Превенции”.

„В началото скептиците бяха много. Днес вълната, която заразява все повече хора, може само да ни радва. А Варна е пример за това как, когато всички институции работят заедно, успехът е неизбежен.”

Председателят на Окръжен съд-Варна съдия Марин Маринов заяви:

„Уважаеми колеги и приятели, радвам се че сме тук заедно на Кръглата маса, с целия символизъм на това понятие. Три години синхронизираме действията си в една посока и днес можем без излишна скромност да се поздравим с този успех. Заедно успяхме да утвърдим модел, който вече е пример за страната. Центровете за медиация към съда преди три години бяха два- София и Варна. Днес вече са осем. Предстои откриването на още пет. Благодаря на Лиляна Савова за неуморната работа. За това, че създаде и Камара на медиаторите, където с обединени усилия да се намира пътя. Благодаря и на г-жа Андреева, че заедно с г-жа Савова се фокусират върху работата с младите хора. Благодаря и на г-жа Генова от РУО- Варна, които са традиционни партньори. Медиацията трябва да излезе извън съда и посоката, в която се работи е правилната. Трябва да садим и поливаме, за да има бъдеще. Опитните хора са ценни с тяхната рутина, но ентусиазмът на младите е това, което движи света напред. Ние не търсим ефектност, а ефективност в работата си и това вече дава плодове.”

На кръглата маса бяха представени няколко доклада.

Лиляна Савова представи доклад на тема „Въвеждане на медиацията в различните обществени сфери. Проекти на Институт „Итера”.

Деспина Георгиева– Съдия в Окръжен съд- Варна представи Доклад на тема „Приложение на медиацията в съдебната система. Съдебни центрове за медиация. Препращане към медиация от страна на съда.” Съдия Георгиева упомена поименно всички съдии, които работят в тази посока и най-активно препращат към медиация.

Венета Иванова- Психолог- психотерапевт, Член на УС на Камара на медиаторите в България и Обучител по медиация в Институт „Итера“ представи Доклад на тема „Психофизиология на конфликта. Необходимост от прилагане на специализираните умения и знания на медиатора, свързани с конфликта в различните обществени сфери.”
„Мирът не е нещо, което се случва случайно. Мирът е усилие на много хора от различни сфери. Колкото повече са тези хора, толкова ще е по-добра обществената среда.”, каза Венета Иванова

Гл. ас д-р Диана Димитрова– Икономически университет- Варна, катедра „Правни науки“ представи доклада „Приложение на медиацията в международните бизнес отношения.”

Йорданка Христова– Старши експерт по организация на средното образование в РУО- Варна и Медиатор представи Доклад на тема: „Приложение на медиацията в началното, основното и гимназиално образование.”
Тя сподели как Регионалното управление на образованието- Варна, съвместно с Институт Итера, гр. Варна организират различни дейности, в съответствие с подписания Меморандум за съвместна дейност за включване на образователните институции по прилагане на методите за медиация. Конкретно с дейности по медиацията са обхванати около 38 %. от училищата. Предстои да бъдат обхванати и детските градини.

По предложение на Институт „Итера“, в гр. Варна са се организирали и обучения на ученици от варненските училища, след което същите са участвали в състезание по прилагане на методите на медиацията. Предстои през учебната 2019/2020 година да се заложат дейности за сформиране на клубове по медиация в училищата за разрешаване на конфликти от ученици, подпомогнати от РУО-Варна, Институт Итера, гр. Варна и ръководството на съответното училище.
„Ключовият принос на образователната система и връзката й с икономическата и правосъдната системи е, че образованието поставя основата и затова именно в него е най-подходящо и навременно да се работи, целенасочено и в реални ситуации, за формирането на култура за мирно разрешаване на споровете, конструктивен диалог при разрешаване на проблемите, а различията се приемат.”, завърши Христова.

Форумът продължи с дискусия върху поставените в докладите въпроси. Изказваха се присъстващите представители на бизнес средите, на адвокатите, на неправителствените организации.

Дискусията беше оживена и това даде увереността за нови инициативи в областта на медиацията за създаването на по-добра обществена среда.
Лиляна Савова, като модератор на събитието, благодари на всички за активното им участие и закри форума.

Програма на Кръгла маса на тема: „Приложение на медиацията в различните обществени сфери“

28. 05. 2019 г., Зала 1, Икономически университет- Варна

10.00 ч.- 10.30 ч. Откриване на форума
Доц. д-р Андрияна Андреева- ръководител катедра „Правни науки“
Лиляна Савова- Председател на УС на Камара на медиаторите в България.
Председател на УС на Институт „Итера“
Марин Маринов- Председател на Окръжен съд- Варна

10.30- 11.50 Представяне на доклади
Модератор: Лиляна Савова

1. Лиляна Савова- Председател на УС на Камара на медиаторите в България. Председател на УС на Институт „Итера“.
„ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕДИАЦИЯТА В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СФЕРИ. ПРОЕКТИ НА ИНСТИТУТ “ИТЕРА“.

2. Деспина Георгиева- Съдия в Окръжен съд- Варна. Обучител по медиация.
„ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕДИАЦИЯТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. СЪДЕБНИ ЦЕНТРОВЕ ПО МЕДИАЦИЯ. ПРЕПРАЩАНЕ КЪМ МЕДИАЦИЯ ОТ СТРАНА НА СЪДА.“

3. Венета Иванова- Психолог- психотерапевт, Член на УС на Камара на медиаторите в България, Обучител по медиация в Институт „Итера“.
„ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ НА КОНФЛИКТА. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ НА МЕДИАТОРА, СВЪРЗАНИ С КОНФЛИКТА В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СФЕРИ.

4. Гл. ас д-р Диана Димитрова- Икономически университет- Варна, катедра „Правни науки“
„ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕДИАЦИЯТА В МЕЖДУНАРОДНИТЕ БИЗНЕС ОТНОШЕНИЯ“

5. Йорданка Христова- Старши експерт по организация на средното образование в РУО- Варна. Медиатор.
„ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕДИАЦИЯТА В НАЧАЛНОТО, ОСНОВНО И ГИМНАЗИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ.“

11.20- 11.50 Дискусии.

11.50- 12.00 Закриване на форума

Отчет за изпълнение на дейностите по договор за сътрудничество между ИУ-Варна и Институт „Итера“ за периода декември 2017- май 2019 г.

Икономически университет- Варна и Институт “Итера” отчитат успешен първи етап от Меморандума за сътрудничество за популяризиране на медиацията.

В края на 2017 г. Институт “Итера” и Икономически университет- Варна подписаха меморандум за сътрудничество.

Двете институции поеха ангажимента заедно да работят за популяризиране на добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове, създаването на условия за развитие на медиацията в България.
В резултат от действието на меморандума за първи път се реализира и проекта “Медиация в университетските зали”. За малко повече от една година, в резултат на съвместната им работа по него, бяха обучени студенти в медиаторски техники и преговорни умения.

Проектът „Медиация в университетските зали“ стартира с Дни на отворените врати, в рамките на които се проведе обучение по управление на конфликти и водене на преговори за студенти. Събитието се състоя на 21 и 28 март 2018 година в Икономически университет- Варна, конферентна зала 446. Студентите научиха как да идентифицират навреме конфликтни ситуации и как да ги овладяват, получиха инструментариум, с който да водят преговори уверено и с успех. Обучението беше проведено от Лиляна Савова- председател на УС на Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“, и Венета Иванова – медиатор и обучител, част от екипа на Института.

В първото обучение за студенти по водене на преговори се включиха 61 студента от различни специалности.

Работата с младите хора продължи и през следващата академична година (2018/2019г.).

Специализирани обучения за студенти ОКС “Бакалавър“ и ОКС “Магистър“ в областта на медиацията бяха организирани и се проведоха на 28.11.2018 г. и на 12.12.2018 г. в ИУ – Варна. Акценти в проведените обучения бяха „Специфика на медиацията при търговски спорове“ и „Специфика на медиацията при трудови спорове“. В рамките на двата обучителни дни екип от специалисти на Институт „Итера“ – Лиляна Савова и Венета Иванова, съвместно с представители на катедра „Правни науки“ запознаха участниците с основни подходи и техники на медиацията. Темите, включени в програмите, целяха да помогнат на участниците да идентифицират навреме конфликтните ситуации и да получат инструментариум, с който да водят преговори уверено и с успех. Участниците бяха запознати с процедурата по медиация – предимства, специфики, етапи, през които преминава.
Темите, включени в обучителните програми, надграждат знанията и уменията на студентите в областта на изучаваните от тях правни дисциплини. По този начин студентите получават допълнителни умения и възможност да съчетават в бъдещата си професионална и лична реализация множество техники в зависимост от ситуацията в която са поставени.

Икономически университет – Варна, чрез катедра „Правни науки“ участва в I-во и II-ро национално състезание по медиация с отбори от студенти– различни специалности, водени от своя треньор гл. ас. д-р Диана Димитрова – член на академичния състав на първичното звено.

На вторият финален кръг от второто състезание, провел се на 18.11.2018 г., студентката Станислава Петрова спечели трето място като медиатор.

Аудиторията от обучавани лица беше разширена и с представители на академичните среди и административния персонал на висшето училище.

Част от административните кадри преминаха специализирани обучения по ефективна комуникация и управление на конфликти. Темите, включени в програмата помогнаха на участниците да придобият умения как да идентифицират навреме конфликтните ситуации в своята ежедневна работа и да управляват конфликти.

Проведено беше обучение „Медиация в организацията или какво стои в основата на ефективната комуникация”. В него участници бяха 20 представители на администрацията на университета. След анонимната анкета, проведена сред обучените, участниците споделят, че са получили напълно приложими умения за убедително общуване и разрешаване на конфликти.

На 18.05.2019 г. в ИУ-Варна се проведе и обучение за преподаватели и служители „Ефективната комуникация- специализирани техники за мотивация”. След тренинга участниците придобиха нови знания и умения, за да могат уверено да прилагат основни практически техники за ефективна комуникация, преодоляване на бариерите в комуникацията, активно слушане и усъвършенстване на уменията за задаване на правилните въпроси.

В този период от действието на Меморандума за сътрудничество в ИУ-Варна бе разкрита нова специалност „Съдебна администрация“ в ОКС „Бакалавър“.
Акредитирана бе и още една докторска програма „Трудово право и обществено осигуряване“ в област на висшето образование 3.6„Право“, (наред с придобилата популярност докторска програма по „Търговско право“). Всичко това е в контекста на глобалната идея да се следва традицията положена от основателите на първото висше икономическо училище за преподаване на правни дисциплини сред студентите икономисти и да се обвързва правната материя с потребностите на тяхната бъдеща професия. В съвременен аспект целта е да се подобри правната подготовка на младите хора, обща и специална и те да разполагат с нужните правни знания, умения и компетенции за справяне с реалностите и потребностите в бъдещата им професия.

Предвидено е участие на студенти от специалност СА в разнообразни проекти на Институт Итера, касаещи практически мероприятия и теоретични семинари, свързани с медиацията, предвид все по– широкото и навлизане в обществения сектор и нуждите от познаване на нейните техники от изучаващите специалността. Същевременно в учебния план на специалност СА е заложена и дисципината Медиация и извънсъдебно решаване на спорове като даваща фундаментални теоретични познания и нужната за ангажираните в сферата на съдебната администрация съвременна и в крак с динамиката на процеса подготовка.

Чрез Меморандума за сътрудничество с Институт ”Итера”, Икономическият университет-Варна, постига своята цел да бъде по-различен и по-иновативен в сравнение с всички останалите университети.

Това партньорство доказва, че двете институции са полезни, както на студентите, така и на всички заинтересовани страни, когато те приложат придобитите знания.

Темата за медиацията беше поставяна и обсъждана на множество форуми, организирани от Катедра “Правни науки” в университета.

Председателят на Институт “Итера” Лиляна Савова и доц. Андриана Андреева в поредица от публични изяви аргументираха необходимостта от специализираните познания, които има медиатора.

След успешното приключване на първи етап от сътрудничеството между Икономически университет – Варна и Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“ двете институции продължават реализацията на поставената цел, като подготвят още много инициативи за популяризиране на медиацията в България.

На 18.05.2019 г. в ИУ- Варна се проведе обучение за преподаватели и служители „Ефективната комуникация- специализирани техники за мотивация”

На 18.05.2019 г. в ИУ- Варна се проведе обучение за преподаватели и служители „Ефективната комуникация- специализирани техники за мотивация” Обучението беше организирано от Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера” и Катедра „Правни науки”.

След тренинга участниците придобиха нови знания и умения, за да могат уверено да прилагат основни практически техники за ефективна комуникация, преодоляване на бариерите в комуникацията, активно слушане и усъвършенстване на уменията за задаване на правилните въпроси.