Център за обучение на медиатори „Итера“

Регистрирани сме като обучителна организация към Министерство на правосъдието. Провеждаме Сертифициращи обучения за медиатори и надграждащи обучения за медиатори, в съответствие с изискванията, предвидени в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в гр. Варна. Обучавали сме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.  Обучавани са учители и ученици в рамките на проекта “Училищна медиация“.

Институтът, съвместно с Окръжен съд- Варна организира ежегодно Дните на медиацията във Варна.

Реализираме пилотния за България проект “Училищна медиация- иновативен метод за справяне с проблеми в училището“, съвместно с Регионално управление на образованието- Варна.

През 2017 г. подписахме Меморандум за сътрудничество с Икономически университет- Варна, като съвместно реализираме проекта Медиация в университетските зали.

Съвместно с Асоциацията на българските черноморски общини проведохме поредица от обучения за мястото на медиацията в публичния сектор.

Нашите обучители

Лиляна Савова

Лиляна Савова

Председател на УС, обучител, медиатор, юрист

Венета Иванова

Венета Иванова

психотерапевт, медиатор, обучител

Емилия Благоева Бойчева

Емилия Бойчева

Психотерапевт, медиатор, обучител