Център за медиация „ИТЕРА“

Ние сме център за медиация „Итера“.

Обединяваме правоспособни медиатори с опит в различни области.

Нашата цел е да предоставяме компетентно и качествено съдействие при разрешаване на спорове, да популяризираме добронамереното и ефективно разрешаване на конфликти чрез медиация, да изградим култура на общуване, в която хората проявяват толерантност и решават споровете си добронамерено.

Какво правим

  • Разрешаваме спорове чрез медиация;
  • Популяризираме медиацията като ефективен, бърз и икономичен извънсъдебен способ за разрешаване на спорове;
  • Разрешаваме правни спорове и преодоляваме конфликти посредством други алтернативни способи;

Области на компетентност

  • Търговска медиация /спорове по търговски сделки, между съдружници и съсобственици, по договори за строителство, договори за услуги, наемни и вещни отношения, други/;
  • Семейна медиация;
  • Медиация в организацията /Корпоративна медиация/;
  • Медиация в образованието;
  • Медиация в здравеопазването;
  • Медиация в публичния сектор;

Документи

Нашите медиатори

Лиляна Савова

Лиляна Савова

юрист, медиатор, обучител

Венета Иванова

Венета Иванова

психотерапевт, медиатор, обучител

Веселина Савова

Веселина Савова

мениджър, медиатор

Емилия Благоева Бойчева

Емилия Бойчева

Психотерапевт, медиатор, обучител

Ивелина Атанасова

Ивелина Атанасова

адвокат, обучител, медиатор

Милен Манев

Милен Манев

свещеник, медиатор

За медиацията