Съдържание на обучението
Иновативна авторска методика за развитие на емоционални компетентности чрез методите на медиацията за предучилищна и начална училищна възраст- Ниво 1
0/6
Изходящ тест
0/1
Иновативна авторска методика за развитие на емоционални компетентности чрез методите на медиацията за предучилищна и начална училищна възраст- ниво 1
Съдържание

Презентациите от присъствената част на проведеното обучение можете да откриете, като прикачени файлове във формат pdf.


Прикачени файлове
1.Концепция за медиацията в образованието.pdf
Size: 27,92 MB
2. 5 основни емоционални компетентности.pdf
Size: 14,96 MB
3. Психофизиология на емоционалната интелигентност в периода 0 – 7 год..pdf
Size: 15,23 MB
4. Възрастови кризи.pdf
Size: 12,55 MB
5. Концепция за медиацията в детската градина.pdf
Size: 7,64 MB
6. Ресурси за развиване на емоционални компетентности.pdf
Size: 24,29 MB