Съдържание на обучението
Презентации- присъствена част
0/1
Изходящ тест
0/1
Иновативна авторска методика за развитие на емоционални компетентности чрез методите на медиацията за предучилищна и начална училищна възраст- Ниво 2
Съдържание

Презентациите от присъствената част на проведеното обучение можете да откриете, като прикачени файлове във формат pdf.

Прикачени файлове
Авторска методика Ниво 2.pdf
Size: 15,75 MB