Съдържание на обучението
Презентации- присъствена част
0/1
Изходящ тест
0/1
Иновативна авторска методика за развитие на емоционални компетентности чрез методите на медиацията за предучилищна и начална училищна възраст- Ниво 2
Съдържание

СЕНЗОРНИ СИСТЕМИ

Речеви предикати на различните сензорни системи

,

ВИЗУАЛНИ ПРЕДИКАТИ: гледам, картина, фокус, въображение, прозрение, сцена, сляп, визуализирам, перспектива, блестя, отразявам, изяснявам,  наблюдавам, разглеждам, око, фокусирам, предвиждам, перспектива, илюзия, илюстрирам, забелязвам, изглед, пейзаж, перспектива, изражение, вид, физиономия, поглед, гледна точка, показвам, виждам, обзор, обозрение, очевиден, хоризонт, ясен, светъл, зрелище, тъмен.

 • Визуални изрази:
 1. Гледай… / Виж…/
 2. Виждам, какво имате предвид
 3. Аз имам по – ясна представа
 4. Сега аз гледам с други очи на това
 5. Не виждам за какво става въпрос
 6. Вече гледам на това по-весело
 7. Нямам ясна гледна точка
 8. Мога да го наблюдавам с часове
 9. Вече не виждам изход
 10. Ще се видим!
 11. Това изяснява малко нещата
 12. Решението изникна пред очите ми
 13. Приятно зрелище

АУДИАЛНИ ПРЕДИКАТИ: говоря, акцентирам, безмълвен,  рима, висок, тон,  общувам, обсъджам, обявявам, резонирам, звук, монотонен, глух, звънец, ударение, чувам, дискусия, заявявам, слушам, звъня, премълчавам, тишина, пронизителен, тих, ням, алармирам, затишие,

 • Аудиални изрази:
 1. Слушай…/Чуй…
 2. Казах си…
 3. Имам какво да кажа
 4. Това звучи правдоподобно
 5. Сега това звучи по друг начин
 6. Нямам думи
 7. Нещата говорят сами за себе си
 8. Не мога да се изразя правилно
 9. Доставя ми огромно удоволствие да те слушам
 10. Я ми разкажи какво да направя
 11. Ще чуеш ти за мен
 12. На една и съща вълна
 13. Да даваш тон
 14. Да си държиш езика зад зъбите

КИНЕСТЕТИЧНИ ПРЕДИКАТИ: активен, топъл, студен, грапав, груб, мек, тежък, бърз, твърд, гладък, хлъзгав, слаб, горещ, осезаем, доловим, осезателен, контактувам, хващам (се), вдигам (се), смачквам, стискам, напрежение, въздействие, движение, танц, мъчение, повлиян, поносим, закоравял, емоционален, разгорещен, предчувствам, налягане, втурва се, движение, раздижване, докосване

 • Кинестетични изрази:
 1. Върви …
 2. Чувствам, че …
 3. И тогава изведнъж усетих …
 4. Нейното мнение има голяма тежест
 5. Твърдо отстоявам тази позиция
 6. Сега вече ще се отнасям по друг начин към това
 7. Не бях в състояние да помръдна
 8. Сега наистина почувствах
 9. Тя ни насочва в невярна посока /въвежда ни в заблуждение/
 10. Въобще не го усещам
 11. До теб аз се чувствам силен
 12. В задънена улица съм
 13. Прегърнах тази идея
 14. Дебелокож
 15. Не си мръдна пръста

АУДИО-ДИГИТАЛНИ ПРЕДИКАТИ: анализирам, сравнявам, мисля логически, смятам, прогнозирам, програмирам, следвам алгоритъм,

Аудио– дигитални изрази:

 1. В сравнение с..
 2. Логично е..
 3. Би следвало..
 4. Следователно..
 5. По всичко личи..
 6. Вземайки предвид..
 7. Фактите сочат..