Съдържание на обучението
Присъствена част- zoom линкове
0/1
Теория на преговорите
Видове преговори
Развиване на умения за управление на конфликти
Развиване на умения за водене на преговори
Какво е медиация. Предимства на процедурата.
Възможности за прилагане на медиацията в областта на на здравеопазването
Етапи на процедурата по медиация
Изходящ тест
Обучение за придобиване на граждански и обществени компетентности /затворена корпоративна група/
Съдържание

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/7599439934?pwd=dzN0NW5ZVUt0S0RjakJoNXlwMkp5dz09

Meeting ID: 759 943 9934
Passcode: 123456M1