Сертифициращо обучение за медиатори хибридна форма-присъствено и online

60 часа

Времетраене

30

учебни материали

3

видео материали

Да

сертификат

За обучението

Сертифициращо обучение за медиатори

хибридна форма /присъствено и онлайн/

 

Ниво 1: 6,7,8 Октомври

Ниво 2: 20,21,22 Октомври

Онлайн подготовка: 18 акад. часа /през дигиталната ни система за онлайн обучения/

Брой кредити: 3

Обучението се провежда присъствено. За участниците, които нямат възможност да присъстват на място ще бъде предоставен онлайн достъп до залата на обучението. 

За участниците, които се включват дистанционно тренингите ще бъдат организирани изцяло онлайн, през платформата zoom. 

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ОБУЧЕНИЕТО

Този курс представлява практическо обучение за медиатори. Съдържанието и методологията на курса са изготвени в съответствие с изискванията за обучението на медиатори, предвидени в Наредбата по чл.8 от Закона за медиацията.

Курсът oтговаря на нормативните изисквания за 60 учебни часа, повече от половината практически, теоретичен и практически изпит. След успешно преминаване на обучението и изпитите в него получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

Курсът е изцяло съобразен с българските условия- създаден e въз основа на реалната ни практика от процедури по медиация и обучения по медиация в България през последните 15 години.

Изграден e на база на най-престижните международни модели за обучение по медиация. Акцентирано е върху практическата насоченост, която ви дава умения, които сами може да тествате в края на курса.

Програмата на сертифициращото обучение за медиатори е одобрена със заповед N РД09-4941 на Зам.-министъра на образованието и науката, УИН 75270010

ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩ ТОЗИ КУРС?

Обучението е полезно за широк кръг от специалисти, които желаят да придобият или да подобрят професионалните си умения в сферата на: воденето на преговори, управлението на конфликти, ефективната комуникация и разрешаването на спорове: правни съветници, адвокати, психолози, ръководители на екипи и дружества, брокери на недвижими имоти, експерти по управление на човешки ресурси, връзки с обществеността, маркетинговия, банков и застрахователен сектор, обучители, журналисти, консултанти, икономисти, офис-мениджъри, предприемачи, педагогически специалисти и други.

КАКВИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПОЛУЧАВАТЕ

– Знания и практически умения да разрешавате конфликтни ситуации;

– Да водите преговори професионално;

– Основните комуникативни умения и медиаторски техники;

– Да управлявате своето поведение, като медиатор;

– Да се справяте с проблемните поведения на участниците в конфликта и медиацията;

– Да управлявате и довеждате до успешен завършек процедурата по медиация; 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Таксата на цялото обучение е 750 лева.

Посочената цена включва необходимите учебни материали и достъп до дигиталната ни система за обучения. В присъствените обучения, посочената цена включва и предвидените кафе паузи.

ОТСТЪПКИ

При заплащане на сумата 30 дни преди обучението10 %.

За да ползвате отстъпката, въведете следният промо код при заявяване на обучението: dsc10j

За повече от 1 представител на организация и студенти: 10 %.

За да ползвате отстъпката, въведете следният промо код при заявяване на обучението: dsc10j

Кумулативна отстъпка – опция 1 + опция 2: 15 %.

За да ползвате отстъпката, въведете следният промо код при заявяване на обучението: kmo15

Таксата за педагогически специалисти и представители на учебни заведения, които работят по програмата за създаване на центрове по медиация в училищата е 600.00 лв.

За да ползвате отстъпката, въведете следният промо код при заявяване на обучението: amps111

За допълнителна информация: www.itera.bg/ 0700 1 57 58

ПРОГРАМА

06.10.2023

НИВО 1/ ден 1

9.00 – 9.30      Въведение

9.30 – 10.50    Конфликта: същност, нива, причини, етапи

10.50 – 11.10 Кафе пауза

11.10 – 13.00  Медиацията като вид преговори

13.00 – 14.00  Обедна пауза

14.00 – 15.30  Концепция за медиацията. Сравнение с другите способи за алтернативно разрешаване на спорове. Правна рамка на медиацията в България.

15.30 – 15.50  Кафе-пауза

15.50 – 17.00  Етапи на процедурата по медиация. Откриване. Симулирана медиация.

17.00 – 17.30  Заключение

07.10.2023

НИВО 1/ ден 2

9.00 – 9.30       Въведение в програмата за деня

9.30 – 10.50    Етапи: проучване на интереси и генериране на варианти; общи и отделни срещи.

10.50 – 11.10  Кафе-пауза

11.10 – 13.00  Kомуникативни умения и основни медиаторски техники

13.00 – 14.00  Обедна пауза

14.00 – 15.10  Симулирана медиация

15.10- 15.50   Спиране и прекратяване на медиацията. Спогодба.

15.50 – 16.10  Кафе-пауза

16.10 – 17.20  Симулирана медиация

17.20 – 17.30  Заключение

08.10.2023

НИВО 1/ ден 3

09.00 – 09.30  Въведение в програмата за деня

09.30 – 11.00  Казус 1

11.00 – 11.20  Кафе-пауза

11.20 – 12.30  Казус 2

12.30 – 13.30  Обедна пауза

13.30 – 15.00  Казус 3

15.00 – 15.20  Кафе-пауза

15.20 – 16.30  Казус 4

16.30 – 17.00  Заключение

20.10.2023

НИВО 2/ ден 1

9.00 – 9:30      Въведение

9.30 – 10.40    Участници в медиацията. Ко-медиация.

10.40 – 11.00  Кафе-пауза

11.00 – 12.00  Работни стилове в медиацията

12.00 – 13.00  Проблемни поведения на участниците

13.00 – 14.00  Обедна пауза

14.00 – 15.00  Симулирана медиация

15.00 – 16.00  Работа с емоции

16.00 – 16.20  Кафе-пауза

16.20 – 17.20  Симулирана медиация

17.20 – 17.30 Заключение

21.10.2023

НИВО 2/ ден 2

9.00 – 9.20      Въведение

9.20 – 11.20    Стратегии и техники за творчески решения и излизане от задънени улици

11.20 – 11.40  Кафе-пауза

11.40 – 12.30 Медиация при отделните видове спорове. Филм.

12.30 – 13.30  Медиацията в ЕС;

Препращане към медиация от страна на съда;

Медиаторска практика в България;

13.30 – 14.30 Обедна пауза

14.30 – 15.30 Симулирана медиация

15.30 – 15.50 Кафе-пауза

15.50 – 16.50 Симулирана медиация

16.50 – 17.00 Заключение

22.10.2023

НИВО 2/ ден 3

09.00 – 09.20  Въведение в програмата за деня

09.20 – 10.20  Казус 1

10.20 – 10.40  Кафе-пауза

10.40 – 11.40  Казус 2

11.40 – 12.40  Казус 3

12.40- 14.00 Обедна пауза

14.00- 15.00 Казус 4

15.00- 16.00 Събеседване „Акценти от наученото”, с участието на всички.

16.00 – 16.30  Заключение

Сертификат

След успешното завършване на обучението, вие ще получите удостоверение за медиатор. Придобивате и правоспособност за вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

ЗА ДА ЗАВЪРШИТЕ УСПЕШНО ОБУЧЕНИЕТО Е НЕОБХОДИМО:

– Присъствието Ви на най-малко 80% от всички присъствени часове в обучението;

– Успешното полагане на предвидените в учебната програма изпити- писмени тестове, практически изпит и интервю, съгласно изискванията в Наредбата по чл. 8 от Закона за медиацията.

В случай, че нямате възможност да присъствате по време на присъствените модули, можете да ни уведомите, за да Ви бъде осигурено място в следващо обучение.

В случай, че не сте присъствали на изискуемия брой часове или не сте положили успешно някой от задължителните изпити, по Ваше желание може да Ви бъде издадено удостоверение за участие в курса с отбелязан брой на часовете присъствие, което не дава правоспособност на медиатор.

В случай че не положите успешно изпитите, имате възможност да се явите на тест и/или практически изпит още веднъж в рамките на 6 месеца от приключване на обучението.

Съдържание на курса

Ниво 1

 • Входящ тест
 • Концепция за медиацията
  00:00
 • История на медиацията
  00:00
 • Конфликт- същност, причини, етапи
  00:00
 • Принципи на медиацията
  00:00
 • Предимства на медиацията
  00:00
 • Как протича процедурата накратко
  00:00
 • Етапи на процедурата по медиация
  00:00
 • Учебен филм 1: Търговска медиация
  00:00
 • Кои случаи са подходящи за медиация
  00:00
 • Общи и индивидуални срещи в процедурата по медиация
  00:00
 • Междинен тест 1
 • Алтернативно разрешаване на спорове
  00:00
 • Правна рамка на медиацията
  00:00
 • Споразумение за медиация
  00:00
 • Спиране и прекратяване на процедурата
  00:00
 • Споразумение/ Спогодба
  00:00
 • Комуникативни умения и основни медиаторски техники
  00:00
 • Междинен тест 2

Допълнителни материали

Документи

Ниво 2

Презентации

Обучители

1-copy-2-300x300-1.jpeg

Лиляна Савова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС, ОБУЧИТЕЛ, МЕДИАТОР, ЮРИСТ
Иванова-nw5fr1kg4k0iixlpse294shemyviqcjta8tlpjh5c4.jpeg

Венета Иванова

ПСИХОТЕРАПЕВТ, МЕДИАТОР, ОБУЧИТЕЛ

За Институт „Итера“

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 14 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.