Съдържание на обучението
Препоръчана литература
0/1
Сертифициращо обучение за медиатори/ 01
Съдържание

АЛТЕРНАТИВНО РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Институтът на алтернативното разрешаване на спорове АРС е възникнал, като алтернатива на съдебното производство, за да се предоставят възможности на спорещите страни за по-голяма бързина, икономичност и ефективност в сравнение с традиционния съдебен процес.

Освен тези си предимства, алтернативното разрешаване на спорове се свързва с:

– Минимална формалност;

– Поверителност;

– Дискретност и дружелюбност;

– Контрол върху процеса и решението от страните;

– Възможност за използване на експерти;

– Възможност за уреждане на спора на базата на принципите за справедливост и въз основа на интересите на страните.

Тези предимства се проявяват в различна степен при различните способи за АРС.

Медиацията е един от видовете методи за алтернативно разрешаване на спорове (АРС).

Наред с медиацията, някои от най-известните способи за АРС са:

– Помирение

– Неутрална оценка

– Арбитраж.

В академичните и бизнес среди няма единно мнение за точните определения на тези термини. Едни и същи способи могат да имат различно наименование и приложение в различнитедържави.

В България арбитражът се урежда в Закона за международния търговски арбитраж.

Прикачени файлове
10. АСР сравнителен анализ.pdf
Size: 162,19 KB