Съдържание на обучението
Препоръчана литература
0/1
Сертифициращо обучение за медиатори/ 01
Съдържание

 

ИЗБЯГВАНЕ НА КЛОПКИТЕ В МЕДИАЦИЯТА


  1. НЕ СТИГАЙТЕ ДО СПОРАЗУМЕНИЕ ТВЪРДЕ БЪРЗО.

Това е сигурен признак за липса на опит. Ето защо и ето как да коригирате този проблем.


  1. ПОТЪРСЕТЕ „СКРИТ ДНЕВЕН РЕД“

Особено когато страните все още спорят активно. Какво е важно за тях да бъде обсъдено? Как да стигнем до него?


  1. НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ ДА ДАВАТЕ ОТГОВОРИ. Задавайте въпроси.


  1. НЕ СЕ СДЪРЖАЙТЕ ДА ЗАДАДЕТЕ ВЪПРОСА, КОЙТО ВИ Е В ГЛАВАТА.


  1. АКО ИМА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН МЕДИАТОР, ТОГАВА ТРЯБВА ДА ИМА СТРАТЕГИЯ МЕЖДУ МЕДИАТОРИТЕ.


  1. ДРЪЖТЕ КОНТРОЛА В ЗАЛАТА ЗА МЕДИАЦИЯ.

Какво може да се случи, ако не го направите? Как можете да го направите ефективно?


Прикачени файлове
Избягване на клопките в медиацията.pdf
Size: 163,40 KB