Съдържание на обучението
Препоръчана литература
0/1
Сертифициращо обучение за медиатори/ 01
Съдържание


КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДСТАВЯНЕТО НА МЕДИАТОР

Умения относно:

Отношения

Създава благоприятна среда

–    задава обстановката и тона,

–    създава доверие.

Комуникира и взаимодейства с всеки участник

–    използва умения за ефективна комуникация,

–    управлява ефективно емоциите,

–    преодолява проблемни поведения.

Процес

Създава и поддържа сигурна работна структура

–    осигурява спазването на принципите,

–    осъществява контрол над процеса във всеки момент,

–    ефективно се справя с предизвикателства в процеса.

Направлява процеса през етапите

–    осигурява логическо преминаване през етапите,

–    използва ефективно отделни срещи, когато това се налага,

–    води с подходящо темпо.

Съдържание

Подпомага страните при изработването на варианти

–  без да поема отговорност за определяне на съдържанието

–  като избягва преждевременно обсъждане на вариантите без достатъчно проучване на интересите

Насърчава разработването на решение

–  изследва интересите,

–  прави сверка с действителността, когато е необходимо,

–  предава информация, така че да благоприятства постигането на решение.


Прикачени файлове
Критерии за оценка.pdf
Size: 163,37 KB