Съдържание на обучението
Препоръчана литература
0/1
Сертифициращо обучение за медиатори/ 01
Съдържание

 

ОТКРИВАНЕ (резюме)

 1. ПРЕДСТАВЯНЕ – Име, специализация


 1. ПРИНЦИПИ НА МЕДИАЦИЯТА
 • Доброволност – уверение, че страните участват по собствено желание.
 • Равнопоставеност – възможност за представяне на всяка гледна точка.
 • Неутралност – по отношение на резултата от процедурата.
 • Безпристрастност – по отношение на страните.
 • Поверителност – вътрешна (при отделни срещи) и външна.    


 1. РОЛЯ НА МЕДИАТОРА
 • Създава условия за ефективна комуникация.
 • Подпомага страните да търсят и намират най-добрите решения на тяхната ситуацията. Страните предлагат решения.
 • Ръководи процеса
 • Води бележки. Всички бележки биват унищожени в края на сесията.


 1. ПРОЦЕДУРА ПО МЕДИАЦИЯ
 • Откриване
 • Обща и отделни срещи
 • Втора обща среща
 • Закриване.


 1. ОСНОВНИ ПРАВИЛА
 • Време за работа – сетинг и други по желание на страните.


 1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

– Споразумение- устно, писмено.

– Ценност на процедурата


 1. ВЪПРОСИ?


Прикачени файлове
ОТКРИВАНЕ.pdf
Size: 178,62 KB