Съдържание на обучението
Препоръчана литература
0/1
Сертифициращо обучение за медиатори/ 01
Съдържание


СПИСЪК С ВЪПРОСИ НА МЕДИАТОРА

 

  1. ВЗАИМООТНОШЕНИЕТО

От колко време познавате другата страна?
Ще се виждате ли с тях и в бъдеще?
Приятелско ли беше Вашето взаимоотношение в миналото?


  1. СКРИТИ ИНТЕРЕСИ

Какви са основните Ви притеснения и нужди?
Мислили ли сте какво искате да се случи тук днес?
Какво би се случило, ако не постигнем споразумение тук?


  1. ”В КОЖАТА НА ДРУГИЯ”

Какво мислите, че е мотивирало другата страна в тази ситуация?


  1. ПРИНЦИПИ

Какво според Вас би било справедливо?


  1. ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО

Какво решение на този въпрос бихте искали да видите?


  1. ПОЛЗИТЕ ОТ СПОРАЗУМЕНИЕТО

Как бихте се чувствали, ако излезете оттук с цялостно решение на този въпрос?


  1. НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРОМЯНАТА

Чухте ли нещо ново днес?


Прикачени файлове
Списък с въпроси на медиатора.pdf
Size: 152,44 KB