Съдържание на обучението
Препоръчана литература
0/1
Сертифициращо обучение за медиатори/ 01
Съдържание
УЧЕБЕН ФИЛМ 1: ТЪРГОВСКА МЕДИАЦИЯ