Съдържание на обучението
Препоръчана литература
0/1
Сертифициращо обучение за медиатори/ 01
Съдържание

ВАРИАНТИ ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА СТРАНИТЕ ПРИ МЕДИАЦИЯ

1. Кръгла/овална маса

 Идеална е, ако искате да намалите до минимум различията в статуса. Добре е да не е прекалено голяма, както и да има незапълнени столове.

 2. Дистанция

Разположение, при което медиаторът е между страните, или раздалечаването на столовете, може да създаде усещането за безопасност, ако между страните има голямо напрежение, или заплахи.

3. Неформално общуване 

Ако искате да насърчите страните да общуват по-близко и открито, можете да махнете масата, и да създадете по-домашна обстановка, като приближите столовете в кръг или в близост, подходяща за разговор. Този тип разположение би могъл да подпомогне комуникацията при семейни спорове, където страните са имали своите близки взаимоотношения. При търговски е по-скоро неподходящо.

4. Председателство 

Когато медиаторите стоят заедно на председателското място на масата, те създават усещане за власт и могат да насърчават страните да говорят повече на медиаторите, отколкото една с друга. Това в редки случаи на задънена улица, може да подпомогне преодоляване на причините за липса на напредък.
В повечето случаи е неподходящ вариант.


5. Панел

Медиаторите седят на едната страна на масата, като разполагат страните срещу тях.

Това разположение е най – често прилагано в процедура по медиация. Дава възможност страните да са от „едната страна на масата“, а на медиаторите да наблюдават едновременно техните реакции.

6. Лице с лице

Когато страните седят една срещу друга, това положение може да създаде усещане за противопоставяне и допълнително да усили конфликта.

7. Ъгъл 

Когато страните седят на ъгъл, перпендикулярно една спрямо друга, е най-лесно да изберат кога и колко да се гледат една друга. Това разположение позволява на медиаторите да гледат и двете страни без да извръщат твърде много глава. Ако страните се чувстват неудобно да седят в такава близост, естествено няма да използвате това разположение.
Може да се изпозлва при промяна на формата.

 8. Диагонал

Когато единият от медиаторите седи до едната страна, или смята, че е физически по-лесно  да обърне внимание на едната страна, страните /или дори медиаторите/, може да имат усещането, че този медиатор е на страната на участника, до когото седи.

Прикачени файлове
Варианти за разполагане на страните при медиация – ПРИЛОЖЕНИЕ.pdf
Size: 199,88 KB