Клуб „Итера“

Клуб “Итера” е международно обединение на хора, които са доказали своя активен принос за развитието на медиацията в България и по света.

Всеки член на Клуб “Итера” притежава персонална клубна карта, която му дава правото на участие във всички организирани от Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове и неговите партньори мероприятия, при преференциални условия.

Членовете на клуба заседават на определен oт УС период от време, включително и онлайн, като обсъждат и реализират проекти, свързани развитието на медиацията в България или в определен географски регион на основата на трансграничното сътрудничество.

Предложение за приемане на нов член може да прави всеки член на клуба.

Името на бъдещия член трябва да бъде представено от предлагащият го в съответната писмена форма (предложение за членство), изпратено до Управителния съвет. Съветът на следващото редовно заседание одобрява или отхвърля предложението, като уведомява за решението си члена на клуба, направил предложението.

За приемането на новия член се информират всички членове на клуба.

Свържете се с нас

Можете да се откажете да предоставите лична информация. В този случай Институт „Итера“ не е в състояние да Ви предостави електронни услуги.

С изпращането на този формуляр, Вие заявявате желанието си за участие в организираното от нас обучение или събитие и се съгласявате с Общите условия и Политиката за поверителност.

Всички полета със * са задължителни