Институт Итера

Ние сме една от най-големите организации, обучаващи медиатори в България.
Имаме 15 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти и воденето на преговори.

Кои сме ние?

Ние сме Институт „Итера“. Имаме 15 годишен опит в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективна комуникация.

Екипът ни е обучил над 90 % от медиаторите в североизточна България и над 300 медиатори от цялата страна.

Обучаваме висши мениджъри, представители на общински администрации и търговски дружества в ефективно управление на конфликти и водене на преговори.

Обучаваме деца, ученици и педагогически специалисти в рамките на проекта “Академия Миротворци“– За образование без агресия.

Съвместно с Окръжен съд- Варна организираме ежегодно Дните на медиацията.

Реализирахме пилотния за България проект “Училищна медиация- иновативен метод за справяне с проблеми в училището“, съвместно с Регионално управление на образованието- Варна.

През 2017 г. подписахме Меморандум за сътрудничество с Икономически университет- Варна, като съвместно реализираме проекта Медиация в университетските зали. По наша процедура и методика беше създаден  първият университетски център по медиация в България.

Съвместно с Асоциацията на българските черноморски общини провеждаме поредица от обучения за мястото на медиацията в публичния сектор.

Имаме партньорства и съвместни инициативи с редица мащабни неправителствени организации, осъществяващи дейността си в България и в чужбина.

Институт „Итера“ е сертифициран по международна система за управление на качеството за всички дейности, в съотвествие с изискванията на ISO 9001:2015.

Нашите цели

Да допринасяме за създаването на условия за развитие на медиацията в България

Да популяризираме извънсъдебните способи за разрешаване на спорове

Да популяризираме добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове

Да осъществяваме методическа и консултантска подкрепа на неправителствените организации

Да изграждаме и подпомагаме партньорства на различни нива

Да осъществяваме сътрудничество с публични национални и международни институции

КАК ПОСТИГАМЕ ЦЕЛИТЕ СИ?

Разрешаваме спорове чрез медиация;

Популяризираме медиацията като ефективен, бърз и икономичен извънсъдебен способ за разрешаване на спорове;

Разрешаваме правни спорове и преодоляваме конфликти посредством други алтернативни способи;

Организираме и провеждаме обучения, семинари и други;

Предоставяме консултации, извършваме изследвания, анализи и други;

Реализираме медийни кампании;

Подготвяме, издаваме и разпространяваме печатни и онлайн материали;

Организираме и провеждаме конференции, представяния, семинари, кръгли маси и други;

Създаваме партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна администрация и бизнес среди.

Екип Itera.BG

Нашите партньори

Споделено за нас

В последните няколко години Институт „Итера“ и представляваната от мен съдебна институция работим активно, в добра комуникация и партньорство по редица инициативи и проекти, свързани с популяризирането на медиацията в съдебния район. Ценя дълбоко усилията Ви за задълбочаване на сътрудничеството и разширяване на практическите аспекти на взаимодействие между съдии, медиатори и професионалисти от различни обществени сфери.
Ерна Якова
Председател на Районен съд- Варна
Съвместната ни работа с Институт „Итера“ доказа високият професионализъм, отговорното и коректно отношение на екипа и обучителите при реализиране на обученията и събитията, свързани с популяризиране на медиацията в публичния сектор.
Марияна Иванова
Изпълнителен директор на Асоциацията на българските черноморски общини
Реализирането на поредица мащабни събития и обучения в областта на медиацията превръща екипа на Институт „Итера“ в търсен партньор в работата ни за повишаване квалификацията на представителите на малкия и среден бизнес в България.
Николай Петканов
Регионален представител на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Използването на медиаторски техники в бизнеса, утвърждаването на медиацията, като ефективен и успешен метод за извънсъдебно разрешаване на спорове, безспорно са успешни крачки към реализирането на успешни бизнес отношения
Инж. Тодор Тонев
Председател на УС на Черноморски енергиен клъстер
Бихме искали да изразим нашето удовлетворение от съвместната ни дейност с Институт „Итера“ по изпълнение на проведени обучения в областта на управлението на конфликти и ефективната комуникация. В дейността си ЦОП- Аксаково провежда тренинг- обучения на екипите и осъществява супервизии. Разработва обучения относно теории и добри практики на грижа за деца в риск.
Ирена Вълчева
Управител на Център за обществена подкрепа към Община Аксаково
Изразявам своята и на колегите си благодарност за сътрудничеството и компетентното лекторско участие при осъществяване на регионалното обучение на тема „Ефективната комуникация- специализирани техники в помощ на съдията при препращане към медиация“, организирано от Районен съд- Варна.
Ерна Якова
Председател на Районен съд- Варна