Издателство

Издателство „Итера“ е специализирано в издаването на книги и наръчници в областта на медиацията, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективната комуникация.

В НАШАТА РАБОТА НИЕ СЕ ВОДИМ ОТ СЛЕДНИТЕ ПРИНЦИПИ: